Gå direkt till innehåll
CFO Survey: Synen på affärsmöjligheter sjunker till lägsta nivån sedan globala finanskrisen

Pressmeddelande -

CFO Survey: Synen på affärsmöjligheter sjunker till lägsta nivån sedan globala finanskrisen

Svenska finanschefers syn på affärsmöjligheter framöver har fallit till den lägsta nivån sedan den globala finanskrisen 2009. Kostnadsreduceringar har seglat upp som högsta prioritet medan ekonomisk tillväxt ses som den största risken. Det visar höstens CFO Survey från Deloitte och SEB.

– Makroläget hösten 2023 kan närmast betecknas som en vågskål där centralbankerna sitter på vikterna och avgör den ekonomiska utvecklingen. Den motståndskraft vi tidigare sett under 2023 har nu förbytts till ett läge där ekonomisk aktivitet skiljer sig alltmer åt ekonomier och regioner emellan. I Europa mattas nu aktiviteten inom både tillverkningsindustrin och tjänstenäringar av, vilket präglar resultaten i höstens CFO Survey, säger Marcus Widén, ekonom på SEB.

Andelen finanschefer som ser affärsmöjligheterna som fördelaktiga de kommande sex månaderna minskar i höstens CFO Survey till 20 procent, från 41 procent i våras. Samtidigt har andelen som anser att framtiden är mindre gynnsam ökat till 48 procent, från 23 procent i våras. Det betyder att indikatorn, eller nettobalansen mellan de som har en positiv syn och de som har en negativ syn, faller till minus 28, från plus 18 i våras. Det är både det lägsta värdet och den största enskilda förändringen sedan den globala finanskrisen 2008. Förändringen drivs till stor del av att stämningsläget för verkstadsindustrin har skiftat en hel del, där 50 procent av finanscheferna i sektorn ser läget som ogynnsamt medan motsvarande siffra i våras var 15 procent.

– Höstens rapport inger inte alltför mycket hopp om den fortsatta utvecklingen, men det finns tecken på att vi går i rätt riktning. Nuvarande period med vikande sentiment har pågått i två år – lika länge som föregående period, vilket tyder på att det finns en ökad chans för en återhämtning i den kommande vårens undersökning, säger Robert Bergström, partner på Deloitte.

Prioriteringar och risker

Kostnadsreducering är finanschefernas högsta prioritering, jämfört med organisk tillväxt som rankades högst i våras. 21 procent av finanscheferna uppger kostnadsreducering som en prioritet. Därefter rankas åtgärder för att förbättra kassaflödet och organisk tillväxt högst.

Vad gäller risker anser 55 procent av finanscheferna att ekonomisk tillväxt utgör en betydande risk de närmaste 12 månaderna – en ökning från 49 procent i våras. Det gör den till den mest betydande risken, följt av pressade marginaler och priser och vikande inhemsk efterfrågan.

Generativ AI i försöksverksamhet

Höstens undersökning ställer även frågor om företagens användning av generativ AI. Resultaten visar att allt fler aktivt börjar experimentera för att bilda sig en uppfattning om i vilken grad organisationen kan dra nytta av AI. Samtidigt ser en majoritet (85 procent) av företagen generativ AI som inte alls, eller bara något viktigt för sin verksamhet och strategi just nu. När finanscheferna frågas om inom vilka områden generativ AI kan vara till nytta rankas kostnadsreducering, effektivitet och stigande marginaler i topp – områden som även varit i fokus vid tidigare teknikskiften.

Om undersökningen

CFO Survey genomfördes i september 2023 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. De finanschefer som deltagit i undersökningen representerar ett urval av större svenska företag från olika branscher. Undersökningen har genomförts sedan 2006.

Läs rapporten här.

Ämnen

Kategorier


Deloitte är en branschledande tjänsteleverantör av revision, redovisning, rådgivning inom skatt och juridik, consulting, finansiell rådgivning och riskhantering, och levererar tjänster till nästan 90% av Fortune Global 500® samt tusentals privatägda företag. Våra medarbetare levererar mätbara och bestående resultat som hjälper till att stärka allmänhetens förtroende för kapitalmarknaderna, gör det möjligt för klienter att transformeras, växa och leda vägen mot en starkare ekonomi, ett mer rättvist samhälle samt en mer hållbar värld. Grundad på vår mer än 175 åriga historia, finns Deloitte i över 150 länder och territorier. Läs mer om hur Deloittes nära 415 000 medarbetare över hela världen gör en meningsfull skillnad på www.deloitte.com.

Kontakter

Robert Bergström

Robert Bergström

Partner Strategy & Operations +46 70 080 26 90
Maria Kristiansson

Maria Kristiansson

Presskontakt Marknadskommunikatör +46 70 080 35 36

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte är en branschledande tjänsteleverantör av revision, redovisning, rådgivning inom skatt och juridik, consulting, finansiell rådgivning och riskhantering, och levererar tjänster till nästan 90% av Fortune Global 500® samt tusentals privatägda företag. Våra medarbetare levererar mätbara och bestående resultat som hjälper till att stärka allmänhetens förtroende för kapitalmarknaderna, gör det möjligt för klienter att transformeras, växa och leda vägen mot en starkare ekonomi, ett mer rättvist samhälle samt en mer hållbar värld. Grundad på vår mer än 175 åriga historia, finns Deloitte i över 150 länder och territorier. Läs mer om hur Deloittes nära 457 000 medarbetare över hela världen gör en meningsfull skillnad på www.deloitte.com.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm