Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Deloitte/SEB CFO Survey

The Deloitte/SEB CFO Survey bekräftar att Sverige tydligt dragits med i den internationella konjunkturnedgången. Undersökningen visar att finanschefernas förväntansbild ligger kvar på en låg nivå även om den har förbättrats marginellt jämfört med den senaste mätningen i november 2011. Det är framförallt bolagens finansiella ställning samt bankers utlåningsvilja som oroar.

 - Att även svenska banker påverkas av tuffare regleringar i spåren av finanskrisen syns i resultaten på flera frågor. Svenska finanschefer anser att deras företags finansiella ställning har försvagats och att bankernas utlåningsvilja är fortsatt låg i ett historiskt perspektiv, säger Andreas Marcetic, partner på Deloitte, som tillsammans med SEB sammanställt rapporten.

- Samtidigt har tillgången på kapital seglat upp som ett nytt orosmoln. Antalet M&A transaktioner ligger under femårssnittet. Att betala ner skulder förblir också högsta prioritet för finanscheferna vid ett eventuellt kassaöverskott.

Under ett antal år har SEB och Deloitte gett ut två separata undersökningar, SEB Finanschefsindex och Deloitte CFO Survey. Från och med denna utgåva görs en gemensam ny och förbättrad rapport, The Deloitte/SEB CFO Survey. Genom att kombinera nätverk, resurser och perspektiv, strävar man efter att ge en än mer djupgående analys av de utmaningar som företag på svenska marknaden står inför.

Undersökningen bekräftar att affärsklimatet i Sverige är svagt, även om det har förbättrats något sedan november i linje med den senaste tidens makroekonomiska statistik. Den starka svenska kronan kan dock komma att bli en utmaning för de svenska exportföretagen då enkätsvaren visar att bolagen i snitt budgeterat med en svagare kronkurs för 2012 än den nuvarande nivån

Intresset för att nyanställa är fortsatt lågt bland de svenska finanscheferna som förväntar sig en nettoreduktion av antalet anställda i Sverige. Man ser dock något ljusare på möjligheten att anställa utomlands.  Hela 35 procent räknar med att minska personalstyrkan i Sverige, medan 20 procent planerar för personalökningar.  När det kommer till nyanställningar i utlandet, räknar 18 procent med att krympa antalet anställda, medan 33 procent säger sig komma att öka antalet anställd.

Syftet med The Deloitte/SEB CFO Survey är att fånga förändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Undersökningen omfattar totalt 12 frågor vilka täcker områden som affärsklimat, strategiska investeringar, sysselsättning, syn på valutor och räntor, finansiell styrka och attityder i utlåning bland finansiella institutioner.

Vänligen se bifogad rapport The Deloitte/ SEB CFO Survey i sin helhet. För ytterligare kommentarer, kontakta Andreas Marcetic, partner på Deloitte amarcetic@deloitte.se eller 075-246 23 41 samt Ebba Lindahl Head of Credit Research Trading Strategy, SEB på ebba.lindahl@seb.se eller 08-506 232 08.


 

Ämnen


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 182 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Presskontakt

Christer Ahlgren

Christer Ahlgren

Presskontakt Presskontakt. Councellor. 0708-14 23 20
Robert Lönn

Robert Lönn

Presskontakt Director, Brand, Marketing & Communications Brand & Communications +46 76 847 20 23

Relaterat material