Gå direkt till innehåll
​Deloitte/SEB CFO Survey: Stabil optimism hos Sveriges finanschefer

Pressmeddelande -

​Deloitte/SEB CFO Survey: Stabil optimism hos Sveriges finanschefer

Deloitte/SEB CFO-index för oktober stiger något till 55,9 från 55,6 i mars och 54,2 för ett år sedan. Finanscheferna säger att de har för avsikt att öka sitt strategiska fokus på Norden, sannolikt på grund av ljusare tillväxtutsikter här i förhållande till andra marknader såsom Kina. Enkätresultaten visar också en större vilja att investera i Sverige.

Indexet syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och bygger på fyra delar: affärsklimat, finansiell styrka, utlåningsvilja hos banker och finansinstitut samt motpartsrisker. Övriga huvudpunkter i undersökningen är:

Bra förutsättningar för upplåning och företagsaffärer. Finanscheferna säger att banker och andra finansinstitut fortsätter vara villiga att låna ut till sina företagskunder. De säger också att trots mycket aktivitet den senaste tiden, är de fortfarande relativt positivt inställda till klimatet för företagsaffärer i Sverige.

Den globala turbulensen på finansmarknaderna har hittills inte haft negativ påverkan på företagens kassaflöden. Dock säger flertalet finanschefer att utmaningarna sannolikt ökar framöver. Många finanschefer säger att de fortsätter vara fokuserade på kostnadsbesparingar trots de senaste årens hårda arbete inom detta område. Alltfler finanschefer säger att orderingången framåt är ett osäkerhetsmoment, att de tror det blir svårare att höja priserna samt att de är oroade av den osäkra makromiljön. Allt som allt tyder finanschefernas svar på att inflationen varken kommer få stort stöd av prishöjningar eller löneökningar framöver.

Negativa räntor bekymrar inte. Enkätsvaren visar att finanscheferna har fortsatt tilltro till den egna finansiella styrkan, med gott om finansiella reserver och ett sunt kassaflöde. De flesta har varit opåverkade av den nuvarande situationen med negativa räntor i Sverige även om ett intresse för utökad riskhantering framkommer utifrån svaren på olika frågor i enkäten.

– Ökat förtroende för Sverige bland finanscheferna bådar gott för näringslivets kortsiktiga utsikter. Finanscheferna på landets största företag säger att de står på en sund ekonomisk grund. De visar förnyad optimism om Norden. Och de är överraskande opåverkade av negativa räntor. Men de visar mer oro för potentialen att öka orderingången och en allt hårdare konkurrens, vilket leder till fortsatta kostnadsbesparingar och en ovilja att nyanställa, säger Karl Steiner, Seniorstrateg på SEB.

– Undersökningen visar på ett gott näringslivsklimat i Sverige och aktiviteten med företagsaffärer bör förbli livlig. Även om det finns mindre intresse att expandera i Asien, så finns en ökad preferens för att investera i Sverige, och även i USA. Men på grund av flera osäkerhetsmoment i omvärlden tyder svaren i undersökningen på att företagen är fortsatt försiktiga med att göra betydande investeringar i ny kapacitet och nya geografiska marknader, trots goda kassaflöden och bankernas vilja att finansiera, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

Undersökningen genomfördes i september och bestod av totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska prioriteringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut. Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.deloitte.se.

För mer information kontakta: Henrik Nilsson, Partner, Deloitte +46 733 97 11 02, henilsson@deloitte.se och Karl Steiner, Seniorstrateg SEB, +46 703 32 31 04, karl.steiner@seb.se

Ämnen

Taggar


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 210 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Presskontakt

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Partner Audit +46 73 397 11 02

Relaterat material

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm