Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Deloittes årliga momsundersökning: Momsfrågorna doldis som avgör företagens vinster eller förluster

Pressmeddelande
2008-11-20

Näringslivet har tidigare inte prioriterat momsfrågorna som särskilt viktiga i företagens totala ekonomi. Men i finanskrisen lyfts nu momsfrågorna fram som en viktig faktor för att maximera vinsterna.

Drygt 7 av 10 av ekonomicheferna lyfter fram momsen som en toppfråga när företagen på allvar jagar nya sätt att reducera kostnaderna. Det visar en undersökning av revisions- och konsultbolaget Deloitte.

Resultaten baseras på svar från 505 ekonomichefer och skattechefer i svenska större företag med en omsättning som överstiger 50 miljoner kronor. Deloitte har i analysen även använt en internationell undersökning på samma tema som genomfördes tidigare i år.

- Frågan om hur momsen ska hanteras i företagen når mycket oftare än tidigare styrelserummet. Trenden är glasklar både i Sverige och internationellt, säger Joachim Agrell, partner och momsansvarig på Deloitte.

Men trots intresset visar undersökningen att företagen ofta saknar en uttalad momsstrategi. Det gör att man riskerar göra fel eller inte driver sin verksamhet optimalt utifrån ett momsperspektiv.

- Företagen har verkligen har en stark önskan att följa de regelverk som finns. Dessvärre innehåller bestämmelserna många gränsdragningsproblem vilket leder till misstag, säger Joachim Agrell.

Som en trevlig information till de statliga tjänstemännen visar Deloittes undersökning att det svenska näringslivet har en positiv inställning till Skatteverket.

För mer information, vänligen se bifogad rapport i sin helhet och kontakta Joachim Agrell för kommentarer på telefon 076-827 11 27.

Ämnen

Kategorier


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Kontakter

Christer Ahlgren

Christer Ahlgren

Presskontakt Presskontakt. Councellor. 0708-14 23 20
Maria Kristiansson

Maria Kristiansson

Presskontakt Marknadskommunikatör +46 70 080 35 36

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm