Gå direkt till innehåll
Sofia Brax HR- och hållbarhetschef Collector Bank, Andreas Näsvik partner och Sverigechef Nordic Capital, Erika Eliasson Chief Strategic Communications Officer på Lendify, Klas Eklund ekonom och Olof Manner senior rådgivare Affärsvärlden.
Sofia Brax HR- och hållbarhetschef Collector Bank, Andreas Näsvik partner och Sverigechef Nordic Capital, Erika Eliasson Chief Strategic Communications Officer på Lendify, Klas Eklund ekonom och Olof Manner senior rådgivare Affärsvärlden.

Pressmeddelande -

Ekonomer i Almedalen: Staten borde nyttja låg ränta för lån till nya investeringar

Svenskarnas privatlån riskerar inga bubblor, trots att skuldkvoten är hög. Staten borde utnyttja ränteläget för att låna mer till specifika områden. Sådana investeringar skulle ge Sverige nödvändig kraft för att växa sig ur problemen inom utbildning och sjukvård. Staten borde också återvända till bostadsmarknaden med olika ekonomiska stimulanser.

Det framgick under seminariet ”Svenskarna och skuldberget – är hushållens lån en risk för ekonomin”, som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen. I panelen medverkade Sofia Brax HR- och hållbarhetschef Collector Bank, Klas Eklund ekonom och författare, Olof Manner senior rådgivare och krönikör Affärsvärlden, Andreas Näsvik partner och Sverigechef Nordic Capital och styrelseledamot Intrum AB, samt Erika Eliasson Chief Strategic Communications Officer på Lendify. Moderator var Helene Rothstein Sylvesten redaktör Affärsvärlden.

Penningpolitiken gynnar inte sparande. Svenskarnas skulder som andel av disponibel inkomst är därför rekordhöga även i jämförelse med andra länder. Samtidigt minskar den svenska statsskulden sedan mitten av 90-talet. Finansinspektionen har följt den politiska oron och genomfört en rad åtgärder under senare år för att kyla av lånemarknaden. Bolånetaket innebär att man som mest får låna 85 procent av bostadens värde med bostaden som säkerhet. Förra året skärptes också det tidigare införda amorteringskravet genom ett tillägg som innebär att lån som är högre än 4,5 gånger låntagarens bruttoinkomst ska amorteras med ytterligare 1 procentenhet.

– Oron för skuldberget är många gånger överdriven. Kritikerna tar inte hänsyn till förmildrande omständigheter. Det är viktigt att få andra perspektiv. Den ekonomiska makrobilden i Sverige är motståndskraftigare än på 90-talet. Bankerna har tagit stort ansvar. Vissa grupper har betalningsproblem men de är för små för att det skulle innebära en systemkris, säger Klas Eklund.

– I ett internationellt perspektiv är svenska låntagare förhållandevis säkra. När vi hanterar ett inkassoärende funderar vi hur vi på bästa sätt kan hjälpa personen. Men låntagarna förstår inte alltid allmänna ekonomiska förhållanden, säger Andreas Näsvik.

Erika Eliasson lyfte fram att räntan på lån utan säkerhet är omotiverat hög i jämförelse med bostadslån.

– De allra flesta låntagare är ekonomiskt stabila men behöver ett tillskott för olika behov. Många gånger sägs bankerna vara för hårda i sina bedömningar, säger Erika Eliasson.

Sista ordet gick till Olof Manner:

– Just nu är läget balanserat. Men inflationen är inte dödförklarad, även om man kan tro det. Ingen som tar bolån idag kan ana hur ränteläget ser ut om trettio år. Förr eller senare kommer inflationen tillbaka och räntorna ökar.

För mer information, vänligen kontakta Christer Ahlgren på chahlgren@deloitte.se och mobil 0708-14 23 20. Deloitte och Affärsvärlden arrangerar i år nio seminarier och tre frukostträffar under Almedalsveckan 2019 på Strandgatan 22 i Almedalen. Årets övergripande tema är ”Lösningar för ett framgångsrikt Sverige”. Följ oss också på Twitter @DeloitteSE #davalm.

Seminarier och frukostträffar

Måndag 1 juli

11.00–11.50 Integritet på nätet – finns det?
13.00–13.50 Hur säkrar Sverige långsiktig konkurrenskraft?

Tisdag 2 juli

11.00–11.50 Vem vinner på framtidens handel?
12.30–13.20 Penningtvätt – hur kan de kriminella organisationerna stoppas?
14.00–14.50 Svenskarna och skuldberget – är hushållens lån en risk för ekonomin?
16.00–16.50 Hur påverkar Kina svenskt näringsliv?

Onsdag 3 juli

11.00–11.50 Borde svenskt näringsliv bli mer protektionistiskt?
13.00–13.50 Vart är konjunkturen på väg?
14.00–14.50 E-krona – vem gynnar den?

För mer material från Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen, besök www.deloitte.se/almedalen.

Ämnen


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 264 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Presskontakt

Christer Ahlgren

Christer Ahlgren

Presskontakt Presskontakt. Councellor. 0708-14 23 20

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm