Gå direkt till innehåll
Europas storföretag ser få fördelar med TTIP-avtalet

Pressmeddelande -

Europas storföretag ser få fördelar med TTIP-avtalet

Politisk osäkerhet kring EU:s framtid och fortsatt kostnadsfokus påverkar nu tydligt Europas storföretag. Att skynda långsamt med stort fokus på kostnadskontroll har därför högsta prioritet. Men svenska finanschefer är väsentligt mer positiva än genomsnittet, enligt rapporten European CFO Survey från revisions- och konsultföretaget Deloitte. Gemensamt för storföretagens finanschefer är ett svalt intresse för frihandelsavtalet mellan EU och USA.

Deloitte European CFO Survey analyserar stämningsläget bland finanschefer på stora företag i Europa. Rapporten utgår från flera nationella undersökningar och totalt har 1490 finanschefer i 17 länder deltagit i studien våren 2016.

Endast 23 procent av de tillfrågade finanscheferna förutser att det diskuterade frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, skulle innebära fördelar. Hela 73 procent kan inte se att frihandelsavtalet skulle innebära några fördelar eller alls påverka deras affärsverksamhet.

– Svenska finanschefer är något mer positiva. Drygt 40 procent av de tillfrågade ser fördelar med avtalet. Svenska företag är mer globala till sin natur och vana vid att anpassa sig till förändringar i den regulatoriska miljön, säger Henrik Nilsson, partner Deloitte.

Bland de tillfrågade finanscheferna är 25 procent mer optimistiska kring sina företags utveckling än de var för tre till sex månader sedan. Även här särskiljer sig de svenska företagen som de mest positiva med 62 procent. Andra positiva länder är Spanien med 47 procent och Irland med 45 procent. Mest osäkra är finanscheferna i Tyskland, Storbritannien och Ryssland.

När det gäller sysselsättning och nyanställningar förutspår nästan 40 procent av euroområdets finanschefer nyanställningar. Anställningsplanerna är starkast i de länder som drabbades hårdast av den tidigare finanskrisen. Irland tar här täten med 68 procent. Storbritannien hamnar sist där endast 18 procent av finanscheferna spår ett ökat antal anställningar.

Trots viss optimism kring nyanställningar är defensiva affärsstrategier tydligt framträdande. En överväldigande majoritet lyfter fram kostnadskontroll eller kostnadsminskning som främsta prioritering för sin affärsverksamhet de kommande 12 månaderna.

– Europas ekonomi har stimulerats av en expansiv penningpolitik, kraftigt fallande arbetslöshet och stigande realinkomster. Tidigare har politiska risker inte på allvar rubbat Europas återhämtning. Men inte minst Storbritanniens vägval om EU-medlemskap skapar ny osäkerhet, säger Henrik Nilsson, partner Deloitte.

Se nedan rapporten i sin helhet. För ytterligare data, besök www.deloitteresearchemea.com

Ämnen

Kategorier


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 225 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Kontakter

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Partner Audit +46 73 397 11 02

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte är en branschledande tjänsteleverantör av revision, redovisning, rådgivning inom skatt och juridik, consulting, finansiell rådgivning och riskhantering, och levererar tjänster till nästan 90% av Fortune Global 500® samt tusentals privatägda företag. Våra medarbetare levererar mätbara och bestående resultat som hjälper till att stärka allmänhetens förtroende för kapitalmarknaderna, gör det möjligt för klienter att transformeras, växa och leda vägen mot en starkare ekonomi, ett mer rättvist samhälle samt en mer hållbar värld. Grundad på vår mer än 175 åriga historia, finns Deloitte i över 150 länder och territorier. Läs mer om hur Deloittes nära 457 000 medarbetare över hela världen gör en meningsfull skillnad på www.deloitte.com.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm