Gå direkt till innehåll
Deloitte/SEB CFO Survey våren 2019
Deloitte/SEB CFO Survey våren 2019

Pressmeddelande -

Framtidstron förändrad hos finanschefer i stora svenska bolag – optimismen sjunker

Finanschefer i svenska företag är mindre optimistiska kring affärsläget än tidigare. Färre planerar för investeringar och anställningsviljan minskar. Brist på kvalificerad arbetskraft har tidigare ansetts som företagens största risk, men nu ökar istället oron för ekonomiska utsikter och tillväxt.

CFO Survey genomförs två gånger per år och syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer. Vårens rapport visar att optimismen kring affärsmöjligheter inför de närmaste sex månaderna minskar efter att ha ökat i de senaste fem undersökningarna.

– Vi var redan i höstens undersökning oroliga för att vi var nära en konjunkturtopp och tyvärr pekar vårens undersökning på att oron är befogad. Dock ska inte tappet i optimism överdrivas då en majoritet av finanscheferna fortfarande anser att deras möjligheter är fördelaktiga, säger Karl Steiner, ekonom på SEB.

Mindre expansiv agenda

Organisk tillväxt fortsätter att vara företagens främsta prioritering, i linje med senaste året. I övrigt svänger prioriteringarna i en mer defensiv riktning då finanscheferna i högre grad än tidigare uppger fokus på kostnadsbesparingar och färre planerar för investeringar. Även antalet företagstransaktioner förutspås plana ut efter en lång period med mycket hög aktivitet.

 Företagens prioriteringar ligger väl i linje med en vikande tilltro till konjunkturen. En lärdom från liknande tidigare situationer är att inte göra fel eller för stora investeringar just innan en potentiell nedgång, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

Tilltagande osäkerhet och nya utmaningar men riskerna för den globala ekonomin är oförändrade

Efter att den externa osäkerheten har ansetts minska i de senaste fyra undersökningarna sker nu ett trendbrott då finanscheferna anser att osäkerheten har ökat. Det gäller framför allt finanschefer inom byggbranschen. De största utmaningarna anses vara den ekonomiska tillväxten följt av pressade marginaler och priser. Oron för brist på kvalificerad personal och ökade personalkostnader står därmed tillbaka, vilket också tydligt illustrerar oron för en avmattning i konjunkturen som genomsyrar undersökningen. En av undersökningens ”hot topics” visar att företagen generellt ser politiska risker, som exempelvis ökad protektionism och ökad polarisering, som sannolika att inträffa men att deras påverkan på företagen är liten. De risker som å andra sidan anses kunna ha en stor påverkan ses generell som mindre sannolika.

– De risker som utkristalliserar sig skiljer sig mellan olika branscher. Ett prisfall på tillgångar upplevs som ett stort hot för i princip alla branscher medan en cyberattack främst ses som ett hot inom sektorn för Teknik, media och telekom. En ny kris i eurozonen framstår däremot främst som en oro för Bygg, Verkstad och Finansiella tjänster säger Karl Steiner, ekonom på SEB.

Ingen kris ännu då både intäkter och rörelsemarginal tros öka

Framtidsoron till trots tror en stor majoritet att det egna bolaget kommer att kunna öka såväl intäkter som rörelsemarginalen.

– Vi tolkar det som att bolagen allmänt står starka i dagsläget men har svårt att bedöma i detalj hur och när en konjunkturnedgång kommer att påverka dem, säger Henrik Nilsson, partner Deloitte.

Åtgärder mot en potentiell global avmattning

I undersökningens andra ”hot topic” framgår att företagen på många sätt redan har förbetett sig för en potentiell avmattning i den globala tillväxten. Framför allt har nödvändig finansiering säkerställts men många av företagen planerar att öka användningen av avancerad teknik för att effektivisera sin verksamhet samt genomföra strategiska förvärv eller avyttra underpresterande tillgångar. 

Om Deloitte/SEB CFO Survey

Deloitte/SEB Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och inom olika sektorer för att därigenom skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år och genomförs i Sverige samt 19 andra Europeiska länder. Se den fullständiga rapporten på www.cfosurvey.se

Ämnen

Taggar


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 264 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Presskontakt

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Partner Audit +46 73 397 11 02
Christer Ahlgren

Christer Ahlgren

Presskontakt Presskontakt 0708-14 23 20

Relaterat material