Gå direkt till innehåll
Marie Berglund, ordförande Eurocon Consulting AB, H.K.H. Prins Daniel och Alf Göransson, ordförande i Loomis AB
Marie Berglund, ordförande Eurocon Consulting AB, H.K.H. Prins Daniel och Alf Göransson, ordförande i Loomis AB

Pressmeddelande -

Prins Daniel delade ut Guldklubban till Alf Göransson och Marie Berglund

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2018 tilldelas Alf Göransson för sitt ordförandeskap i Loomis AB i klassen noterade bolag och Marie Berglund, ordförande Eurocon Consulting AB i klassen onoterade bolag. Utmärkelsen delades ut av H.K.H. Prins Daniel vid en ceremoni i Stockholm 28 november.

– Årets pristagare är föredömliga exempel på hur en ordförande kan ha avgörande betydelse för att bygga lönsamma och hållbara företag. Styrelseordföranden är bolagets främste representant och ett gott ledarskap på den positionen påverkar hela företaget och stärker i förlängningen även goda krafter i samhället, säger Svante Forsberg, Senior partner på Deloitte.

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftad av Deloitte och StyrelseAkademien Sverige. Utmärkelsen vill lyfta fram ordförandeskapets viktiga roll för framgång i svenska bolag och delas ut i två klasser på nationell nivå; en för noterade bolag och en för onoterade bolag. Pristagarna utses av en jury och är framtagna genom ett regionalt nomineringsarbete runt om i landet. Årets prisceremoni är den fjortonde i rad.

– Årets pristagare har skapat trygghet och förutsättningar för god tillväxt i sina företag trots snabbt förändrade marknader. Styrelsernas kompetens har satts i fokus genom ett modernt ledarskap, säger Per Westerberg, ordförande för StyrelseAkademien Sverige.

Del ur juryns motivering för Alf Göransson:
Alf Göransson tillträdde vid Loomis första årsstämma efter noteringen i december 2008 och har varit bolagets ordförande sedan dess. Under denna tid har Loomis genomgått en snabb internationell expansion med en fördubbling av antalet utländska etableringar samtidigt som resultatet mer än tredubblats och aktiens värde femdubblats. Denna utveckling bär i hög grad Alf Göranssons personliga prägel. Med sin djupa branschkunskap, breda internationella utblick och kompromisslösa fokusering på affären och dess lönsamhet har han framgångsrikt lett Loomis till den världsledande position bolaget idag har i sin bransch. I styrelserummet är han en starkt drivande men också lyhörd mötesledare som genom sin kompetens och sakorientering i kombination med en underfundig humor skapar ett krävande men stimulerande arbetsklimat i styrelsen.

Del ur juryns motivering för Marie Berglund:
Efter flera år som styrelseledamot övertog Marie Berglund 2015 ordförandeklubban i Eurocon Consulting AB, ett snabbväxande och lönsamt konsultföretag med inriktning mot innovativa automationslösningar för bland annat skogsindustrin. Som ordförande har Marie Berglund varit pådrivande för en fortsatt snabb expansion av affären, både inom befintliga branscher och genom en breddning mot nya områden. Med grund i sin erfarenhet av styrelsearbete i börsbolag har hon samtidigt drivit fram en professionalisering av styrelsen, bland annat i form av ökad betoning av de strategiska frågorna, en utvecklad ekonomirapportering och införandet av ett revisionsutskott, som tillsammans lett till en väsentlig effektivisering av dess arbete.

Lär mer om Guldklubban, se filmade intervjuer med årets och tidigare pristagare. För vidare kommentarer, vänligen kontakta Svante Forsberg, Senior partner Deloitte på +46 733 97 22 10 och Per Westerberg, ordförande för StyrelseAkademien Sverige på + 46 70 310 22 02


Om Guldklubban

Guldklubban instiftades 2005 av revisions- och konsultföretaget Deloitte och ideella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Guldklubban 2018 delas ut i samarbete med advokatbyrån Cederquist, private equity-bolaget Fairford Group, konsultbolaget Russell Reynolds och SEB. Mediepartner är Dagens industri. Ordförande i juryn är Tomas Nicolin. Övriga jurymedlemmar är Viveca Ax:son Johnson, Peter Fellman, Annelie Karlsson, Bob Persson, Lars Pettersson, Caroline af Ugglas och Per Lekvall.

Guldklubban 2017 tilldelades Rune Andersson för sitt ordförandeskap i Mellby Gård AB i klassen onoterade bolag och Fagerhults ordförande Jan Svensson i klassen noterade bolag.

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för en professionalisering av styrelsearbetet i svenska företag. Verksamheten bedrivs i form av 16 ideella regionala föreningar, med 6 900 medlemmar, sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lönsamhet och utvecklingskraft genom utbildning, rekrytering, nätverk och opinionsbildning. Medlemmar är styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer i svenskt näringsliv.

Ämnen

Kategorier


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 264 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Kontakter

Christer Ahlgren

Christer Ahlgren

Presskontakt Presskontakt. Councellor. 0708-14 23 20

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm