Gå direkt till innehåll
​Trendbrott i företagsledares prioriteringar – samhällspåverkan är viktigast

Pressmeddelande -

​Trendbrott i företagsledares prioriteringar – samhällspåverkan är viktigast

Internationella företagsledare känner ett genuint engagemang i att förbättra världen, visar Industry 4.0 Readiness Report från revisions- och konsultföretaget Deloitte. Respondenterna i undersökningen angav detta som den viktigaste faktorn när de utvärderar sitt företags prestation. Detta framför finansiella resultat och medarbetar- samt kundnöjdhet.

– Resultatet kan nog sägas vara något av ett trendbrott. Företagsledarna har fått upp ögonen för att deras roll i samhället i den fjärde industriella revolutionen både kan vara positiv för det finansiella resultatet, för engagemanget bland medarbetarna och för anseendet i media och hos allmänheten, säger Martin Larsson, partner på Deloitte.

Industry 4.0 Readiness Report undersöker hur förberedda företagsledare och deras organisationer är när det gäller Industri 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen. Industry 4.0 handlar om teknologier där befintliga lösningar för bland annat produktion och logistik integreras med nya digitala teknologier som uppkopplade produkter, automation och AI för att optimera industriella processer.

I rapporten identifieras fyra olika typer av företagsledare; Social Supers, Data-Driven Decisives, Disrupt Drivers, och Talent Champions. Alla har olika prioriteringar men merparten delar uppfattningen att deras roll i samhället i allt högre grad påverkar företagets utveckling och resultat. Socialt och miljömässigt medvetna produkter och tjänster kan gå hand i hand med positiv finansiell utveckling.

– Som begreppen visar handlar det om olika tyngdpunkter i ledningsarbetet. Ju fler typer som kombineras desto större framgång, men för det kräver företagandet ett nytänkande och visionärt arbete. En tredjedel av de globala ledarna nämner brist på visionära beslutsprocesser som deras största utmaning, säger Martin Larsson.

Det finns också en del paradoxer. De internationella ledarna säger sig förstå de nya färdigheterna som krävs inom Industry 4.0. Men rädslan för teknik och automatisering leder inte nödvändigtvis till att cheferna ökar sina ansträngningar för att utbilda sin personalstyrka; var fjärde företagsledare väljer istället att anställa nya medarbetare.

För mer information, vänligen kontakta Martin Larsson på martlarsson@deloitte.se och mobil 070-80 24 30. Rapporten i sin helhet hittar du här (pdf).

Ämnen

Kategorier


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 264 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Kontakter

Martin Larsson

Martin Larsson

Partner Manufacturing & Automotive sector +46 700 80 24 30

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm