Gå direkt till innehåll
Utbildning, bostäder och skattesystemet viktigast för svenska konkurrenskraften

Pressmeddelande -

Utbildning, bostäder och skattesystemet viktigast för svenska konkurrenskraften

– Konkurrenskraften borde vara en viktig fråga i politiken. Vi står inför dramatiska förändringar på grund av IT och den ökande gränslösheten. Nu måste alla länder jobba både med låga kostnader och expertkunskaper, säger Thomas Andersson, professor och ordförande, IUET.

Europa lider av att inte riktigt kunna effektivisera näringslivet i samma takt som tidigare. Det visar kvartalsrapporten World Economic Forums årliga rapport Global Competiveness 2013/14. Sverige värderas i rapporten för innovationsledd tillväxt, kvalitet på institutioner, hög effektivitet och transparens i samhället. Våra svaga områden sägs vara hög allmän skattenivå, bristande flexibilitet i lönesättning, trögt regelverk vid anställningar och skolelevernas kunskapsnivå inom naturvetenskapliga ämnen. 

Frågorna diskuterades vid ett seminarium i Almedalen om svensk konkurrenskraft, arrangerat av revisionsföretaget Deloitte och Affärsvärlden. I panelen var Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, Ola Pettersson, chefsekonom LO och Thomas Andersson, professor och ordförande IUET - partnerinstitut till World Economic Forum, tidigare Director vid OECD. Moderator var Jon Åsberg, chefredaktör Affärsvärlden. 

Sverige ligger på sjätte plats i den senaste rapporten. Från 2004 och framåt ett starkt läge, men tecken visar en viss försvagning. Vi ser stora internationella förändringar. Skillnaden minskar och försvinner allt mer mellan utvecklingsländer och tidigare ledande länder. Många inkomster överstiger många av OECD-länderna.

– Utvecklingen är oroväckande. Vi står inför 15 år av stora obalanser mellan efterfrågan och tillgång på olika kompetenser. Risken är att vi har blivit lite av en fet katt, lutat oss tillbaka och litat på våra historiska framgångar. Sverige borde fortsätta att utveckla arbetskraftsinvandring inte minst nu när andra länder börjar sluta sig. Bra vore också om företagen lättare tilläts anpassa sina arbetsstyrkor till marknadens efterfrågan, säger Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare.

– Just utbildning är en av nyckelfrågorna för konkurrenskraften. Alla tycks vara överens om att det behövs större förändringar, där det inte räcker att diskutera privat ägande. Konkurrenskraften ökar hållbart när vi kan förena företagarperspektivet och samhällsperspektivet. Jag är hoppfull att frågorna nu tycks tas på allvar, säger Ola Pettersson, chefsekonom, LO.

– Vi behöver se över hela vårt skattesystem. Jag ifrågasätter obalansen mellan arbete och ägande. Här borde tyngdpunkten ändras, säger Ola Pettersson.

För mer information, vänligen kontakta Christer Ahlgren på epost chahlgren@deloitte.se och mobil 0708 14 23 20.

Deloitte och Affärsvärlden arrangerar sex seminarier i Almedalen 2014, Strandgatan 22: 

Måndag 30/6, kl 10:00 Sveriges konkurrenskraft - är vi på rätt väg?
Måndag 30/6, kl 14:00 Är bankerna alltför lönsamma?
Tisdag 1/7, kl 13:00 Järnvägar - vad är problemet, egentligen?
Tisdag 1/7, kl 15:00 Järnväg eller bilväg - vad är bäst för samhället?
Onsdag 2/7, kl 12:00 Framtidens infrastruktur, hur finansieras den?
Onsdag 2/7, kl 14:00 Kan vinster rädda skolan?

Läs mer om våra seminarier på www.deloitte.se/almedalen 

Ämnen

Taggar


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 200 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Presskontakt

Christer Ahlgren

Christer Ahlgren

Presskontakt Presskontakt. Councellor. 0708-14 23 20

Relaterat material

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm