Gå direkt till innehåll
Utbildning, bostäder och skattesystemet viktigast för svenska konkurrenskraften

Pressmeddelande -

Utbildning, bostäder och skattesystemet viktigast för svenska konkurrenskraften

– Konkurrenskraften borde vara en viktig fråga i politiken. Vi står inför dramatiska förändringar på grund av IT och den ökande gränslösheten. Nu måste alla länder jobba både med låga kostnader och expertkunskaper, säger Thomas Andersson, professor och ordförande, IUET.

Europa lider av att inte riktigt kunna effektivisera näringslivet i samma takt som tidigare. Det visar kvartalsrapporten World Economic Forums årliga rapport Global Competiveness 2013/14. Sverige värderas i rapporten för innovationsledd tillväxt, kvalitet på institutioner, hög effektivitet och transparens i samhället. Våra svaga områden sägs vara hög allmän skattenivå, bristande flexibilitet i lönesättning, trögt regelverk vid anställningar och skolelevernas kunskapsnivå inom naturvetenskapliga ämnen. 

Frågorna diskuterades vid ett seminarium i Almedalen om svensk konkurrenskraft, arrangerat av revisionsföretaget Deloitte och Affärsvärlden. I panelen var Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, Ola Pettersson, chefsekonom LO och Thomas Andersson, professor och ordförande IUET - partnerinstitut till World Economic Forum, tidigare Director vid OECD. Moderator var Jon Åsberg, chefredaktör Affärsvärlden. 

Sverige ligger på sjätte plats i den senaste rapporten. Från 2004 och framåt ett starkt läge, men tecken visar en viss försvagning. Vi ser stora internationella förändringar. Skillnaden minskar och försvinner allt mer mellan utvecklingsländer och tidigare ledande länder. Många inkomster överstiger många av OECD-länderna.

– Utvecklingen är oroväckande. Vi står inför 15 år av stora obalanser mellan efterfrågan och tillgång på olika kompetenser. Risken är att vi har blivit lite av en fet katt, lutat oss tillbaka och litat på våra historiska framgångar. Sverige borde fortsätta att utveckla arbetskraftsinvandring inte minst nu när andra länder börjar sluta sig. Bra vore också om företagen lättare tilläts anpassa sina arbetsstyrkor till marknadens efterfrågan, säger Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare.

– Just utbildning är en av nyckelfrågorna för konkurrenskraften. Alla tycks vara överens om att det behövs större förändringar, där det inte räcker att diskutera privat ägande. Konkurrenskraften ökar hållbart när vi kan förena företagarperspektivet och samhällsperspektivet. Jag är hoppfull att frågorna nu tycks tas på allvar, säger Ola Pettersson, chefsekonom, LO.

– Vi behöver se över hela vårt skattesystem. Jag ifrågasätter obalansen mellan arbete och ägande. Här borde tyngdpunkten ändras, säger Ola Pettersson.

För mer information, vänligen kontakta Christer Ahlgren på epost chahlgren@deloitte.se och mobil 0708 14 23 20.

Deloitte och Affärsvärlden arrangerar sex seminarier i Almedalen 2014, Strandgatan 22: 

Måndag 30/6, kl 10:00 Sveriges konkurrenskraft - är vi på rätt väg?
Måndag 30/6, kl 14:00 Är bankerna alltför lönsamma?
Tisdag 1/7, kl 13:00 Järnvägar - vad är problemet, egentligen?
Tisdag 1/7, kl 15:00 Järnväg eller bilväg - vad är bäst för samhället?
Onsdag 2/7, kl 12:00 Framtidens infrastruktur, hur finansieras den?
Onsdag 2/7, kl 14:00 Kan vinster rädda skolan?

Läs mer om våra seminarier på www.deloitte.se/almedalen 

Ämnen

Kategorier


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 200 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Kontakter

Christer Ahlgren

Christer Ahlgren

Presskontakt Presskontakt. Councellor. 0708-14 23 20

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte är en branschledande tjänsteleverantör av revision, redovisning, rådgivning inom skatt och juridik, consulting, finansiell rådgivning och riskhantering, och levererar tjänster till nästan 90% av Fortune Global 500® samt tusentals privatägda företag. Våra medarbetare levererar mätbara och bestående resultat som hjälper till att stärka allmänhetens förtroende för kapitalmarknaderna, gör det möjligt för klienter att transformeras, växa och leda vägen mot en starkare ekonomi, ett mer rättvist samhälle samt en mer hållbar värld. Grundad på vår mer än 175 åriga historia, finns Deloitte i över 150 länder och territorier. Läs mer om hur Deloittes nära 415 000 medarbetare över hela världen gör en meningsfull skillnad på www.deloitte.com.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm