Gå direkt till innehåll
Varannan CIO är inte involverad i företagets digitala strategi

Pressmeddelande -

Varannan CIO är inte involverad i företagets digitala strategi

Den digitala strategin blir allt viktigare i ett företags övergripande strategiarbete. Trots detta uppger nästan varannan CIO att de varken är involverade i att utforma eller genomföra den digitala strategin i sin organisation, visar Deloittes rapport Global CIO Survey 2018. Endast en fjärdedel av företagen uppger att de överhuvudtaget har en digital strategi.

Rapporten visar en tydlig skillnad på organisationer som har kommit långt med sin digitalisering och de som ligger steget efter. Gemensamt för framgångsrika organisationer är att CIO samarbetar med hela verksamheten samt är delaktig i att utforma och verkställa verksamhetens övergripande digitala strategi. I dessa organisationer har CIO ofta en starkare relation med sälj- och kundfokuserade delar av verksamheten.

– Idag genomsyrar teknologi och den digitala agendan ofta hela verksamheten. CIO har en viktig roll i att lära känna verksamheten och öka det vertikala samarbetet, inte minst med ledningsgrupperna. Dels för att kunna föra relevanta strategiska diskussioner kring digitalisering och innovation, men även se till att rätt prioriteringar och beslut tas kring digitalisering, som ofta har en teknologisk aspekt och påverkan, säger Kim Hallenheim, partner på Deloitte.

Deloittes CIO Survey undersöker hur CIO långsiktigt skapar värde i sina organisationer och hur rollen kan skifta från operativt fokus till att leda och driva verksamhetsförändring genom digitalisering. En jämförelse med tidigare års undersökningar visar att CIO-rollen i stort står oförändrad. Över hälften av tillfrågade CIO:er är fortfarande inriktade på operationella frågor snarare än att leda organisationen genom digitalisering och transformation.

– Framgångsrika företag kommer behöva reagera snabbare på omvärldens förändringar genom att anpassa roller och ansvar, inte minst CIO:s roll och IT-organisationen som helhet. Till exempel krävs förmågan att bättre hantera förändring och ta till vara på nya innovationer som kommer till marknaden, säger Kim Hallenheim.

Om Deloittes Global CIO Survey

Deloittes undersökning ”Global CIO Survey” genomfördes under perioden januari-mars 2018 med 1,437 CIO:er samt IT- och verksamhetsledare fördelade över 23 industrier från 71 länder. Undersökningen, som syftar till att bättre förstå hur CIO:er påverkar och skapar bestående värde i sina organisationer, bestod av djupintervjuer och webbenkäter. 

Här hittar du rapporten i sin helhet.

Ämnen

Kategorier


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 264 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Kontakter

Kim Hallenheim

Kim Hallenheim

Partner Ansvarig Technology och Public Sector +46 76 847 22 11

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm