Pressmeddelande -

Fantastiskt betyg för Uppsala som mötesstad!

Uppsala är väldigt uppskattat av besökande mötesdeltagare. Det är lätt att ta sig till Uppsala från flygplatsen och det finns goda flygförbindelser från hela världen. Stadens sevärdheter, bankettlokaler och evenemang var några av Uppsalas positiva egenskaper som lyftes fram av de som arrangerat stora möten i Uppsala under föregående år!

I samband med Uppsalas årliga Ambassadörsmiddag för mötesarrangörer skickades en enkät ut, för andra året i rad, till de 70-tal deltagare som har ordnat stora möten i Uppsala. Syftet var att ta reda på vad mötesarrangörerna och deras gäster tycker om Uppsala som mötesstad. Resultatet redovisas här, med förra årets resultat inom parantes som jämförelse.

Vad tyckte då de utfrågade mötesarrangörerna och deras gäster om Uppsala som mötesstad?

-          Uppsala är väldigt uppskattat av våra besökande mötesdeltagare och fick fina 5,31 (5,24) i betyg. Något högre än i förra årets utvärdering, förklarar Charlotte Ullberg, kongresschef för Uppsala Convention Bureau inom Uppsala Tourism.

Påståendet att Uppsala är väldigt tillgängligt fick betyget 5,02 (5,34). Högsta betyg var 6. De som svarade uppskattade närheten till Arlandas flygplats och att det var så lätt att ta sig runt i staden. ”Sydeuropeer tycker att Uppsala är långt borta”, kommenterade en av de svarande.

Uppsala har ett mycket bra utbud av konferencfaciliteter fick betyget 4,67 (4,55). Påståendet att Uppsala har ett mycket bra utbud av hotell fick ett något lägre, men fortfarande ett högt betyg på 4,47 (4,53).

-          Studentnationerna lyftes fram i årets undersökning som bankettlokaler som tillför något unikt, så påståendet att Uppsala har ett mycket bra utbud av bankettlokaler var det som fick störst höjning av betyget med 9 % i år till 4,61 (4,22), konstaterar Anna Lindström, marknadskoordinator Uppsala Tourism.

Det finns goda flygförbindelser från hela världen till Uppsala gav betyget 5,24 (5,52). ”Det finns ingen flygplats i Uppsala” påpekade någon. ”Vi har Arlanda”, replikerade en annan respondent.

Det är lätt att ta sig till Uppsala från flygplatsen fick det höga betyget 5,45 (5,52). ”Ja, men det är svårt för tillfälliga besökare att betala på buss” påpekade en arrangör. Påståendet att det är lätt och bekvämt att ta sig runt i Uppsala fick 4,84 (4,83) av möjliga 6 poäng i betyg.

Uppsala har ett fantastiskt utbud av attraktioner och sevärdheter fick 4,84 (4,70) i betyg. Uppsala bjuder på många spännande evenemang gav en ökning med 8 % till 4,61 (4,27) i betyg.

-          Vi arbetar för att utveckla Uppsalas alla fina attraktioner och sevärdheter så att vi ska kunna lyfta fram fler alternativ till besökaren. Vi har också bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete inom evenemang de senaste två åren som nu börjar synas och ge Uppsala uppmärksamhet. Mycket är gjort, men det finns mycket kvar som vi gärna vill utveckla, säger Charlotte Ullberg.

Av de 49 (69) mötesarrangörer som svarade på enkäten var det 19 (31) män och 30 (38) kvinnor. Det var bara åtta (fem) medverkande person under 40 år, 19 (17) personer i åldrarna 41 – 50, 11 (25) personer i åldrarna 51 – 60 och 10 (20) personer som är äldre än 61 år.

-          Ja, det överensstämmer med vår erfarenhet. Den som ordnar ett större möte inom framförallt vetenskapliga organisationer har nått till den övre medelåldern. Det krävs tid att bygga det nätverk, den erfarenhet och det förtroende som behövs för att kunna dra igång en så stor process som ett större internationellt eller nationellt möte innebär, förklarar Charlotte.

Av de som deltog kom 42 (56) från den offentliga sektorn, framför allt från Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, men även från Landstinget, Akademiska sjukhuset och övriga statliga verk i Uppsala och (7) 13 från det privata näringslivet.

-          Det är ju framförallt den vetenskapliga forskningen som drar de stora mötena till Uppsala. Det skall vi vara glada för i tider av lågkonjunktur. Forskningsmöten är inte lika konjunkturkänsliga som företagsmöten, förtydligar Anna.

Det var bara fem (tre) personer som hade ordnat fler än åtta större möten de senaste åren, fem (tre) personer hade ordnat mellan fem och sju möten, 15 (40) personer hade ordnat två till fyra möten och 24 (22) personer hade ordnat ett möte.

-          Vi har sett under de år som Uppsala Convention Bureau har funnits, att samma personer återkommer gång på gång i samband med att stora möten ordnas i vår stad, avslutar Charlotte Ullberg.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • uppsala
  • evenemang i uppsala
  • uppsala convention bureau

Regioner

  • Dalarna

Uppsala Tourism AB (som kommer att byta namn till Destination Uppsala AB) med ägare och partners utvecklar och marknadsför Uppsala som destination. 

Uppsala Convention Bureau är ett samarbete mellan 28 intressenter inom besöksnäringen. Uppsala Tourism inledde samarbetsprojektet för åtta år sedan, efter ett utökat uppdrag från Uppsala kommun att arbeta med utveckling av affärsturism.

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Ullberg, marknadschef MIC vid Uppsala Tourism och kongresschef för Uppsala Convention Bureau. tfn  0730-79 86 84   charlotte.ullberg@uppsalatourism.se

Charlotte Ullberg, marknadschef affärsresande och kongresschef för Uppsala Convention Bureau vid Uppsala Tourism, invaldes i juni 2009 i European Cities Marketings, ECMs, styrelse. ECM är det ledande nätverket av de stora europeiska städernas turistbyråer och s k Convention Bureaus. Organisationen verkar för utbyte av erfarenheter och affärsmöjligheter. Organisationens syfte är att främja och koppla intressen mellan 134 större städer från 32 länder i Europa. ECM:s målsättning är att öka antalet besökare till de medverkande stadsdestinationerna genom effektiv marknadsföring.

FILM OM UPPSALA SOM MÖTESSTAD FINNS PÅ:

www.uppsalaconventionbureau.se

Kontakter

Charlotte Skott

Presskontakt VD 018-727 13 12

Helena Bovin

Presskontakt Marknadschef Övergripande ansvarig för bolagets marknadsföring och kommunikation. +46 70 749 7115

Natalia Michell

Presskontakt Projektledare kommunikation Ansvarar för bolagets externa och interna kommunikation. +46 18 727 48 19

Åsa Thulin

Presskontakt Projektledare kommunikation Ansvarar för bolagets externa och interna kommunikation. +46 18 727 48 05

Malin Kellhorn

Presskontakt Marknadskoordinator Arbetar med marknadsföring och kommunikation av evenemang. +46 727 48 28

Anna Lindström

Presskontakt Chef Möten och Evenemang Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala. +46 18 727 48 34

Relaterat innehåll