Pressmeddelande -

BANEBRYDENDE ANTIEPILEPTIKUM LANCERES I DANMARK

Èn pille dagligt kan give voksne epilepsipatienter med partielle anfald med eller uden sekundær generalisering færre anfald og højere livskvalitet.

 

Eisai Nordic lancerer i dag det nye antiepileptikum Zebinix® (eslicarbazepinacetat),

der er godkendt som tillægsbehandling til voksne med partielle (fokale) anfald, med

eller uden sekundær generalisering. Der ydes generelt tilskud til Zebinix (siden 21.

september 2009).

Epilepsi er en af de mest almindeligt udbredte neurologiske sygdomme. Lidelsen

rammer omtrent én ud af 100 personer, hvilket indikerer, at der er omtrent 50.000

patienter med epilepsi i Danmark. Den vellykkede behandling af den mest

almindelige form for epilepsi er fortsat en udfordring, og op mod 40 % af patienter

med partielle anfald opnår ikke anfaldskontrol med tilgængelige antiepileptika1.

Zebinix (eslicarbazepinacetat), der er udviklet med udgangspunkt i den nuværende

højstandard-behandling carbamazepin (lanceret i 1965), kan give patienter forbedret

anfaldskontrol med en reduceret forekomst af bivirkninger. Patienter i undersøgelser

af præparatet har herudover oplyst, at de oplever forbedret helbredsrelateret

livskvalitet, målt på forhold som "bekymring for anfald" og "kognitiv funktion" samt

depressive symptomer, som patienter med dårligt kontrolleret epilepsi ofte oplever.

"Epilepsi udgør fortsat en stor belastning for de mange danske patienter ramt af

lidelsen og deres pårørende. Desværre lider mange af patienterne fortsat af anfald,

trods fremskridt inden for eksisterende behandling og forskning. Fortsatte anfald

medfører en betydelig risiko for nedsat livskvalitet og udvikling af psykiatriske lidelser

såsom depression og angst. Nye lægemidler bringer håb til disse patienter og

repræsenterer en potentiel mulighed for forbedret behandling. Zebinix kan derfor give

patienter og klinikere endnu en mulighed for at reducere epilepsiens byrder," siger

Christer Ahlberg, administrerende direktør i Eisai Nordic.

Effekten, sikkerheden og tolerabiliteten af Zebinix (ESL)er blevet demonstreret i tre

fase III dobbelt-blindede randomiserede, placebokontrollerede studier, som

tilsammen inkluderer i alt as 1.049 voksne patienter med partielle anfald2-4. Patienter,

2

der gennemførte undersøgelserne, fik for alle tre studiers vedkommende tilbud om at

deltage i yderligere ét års blindet, ukontrolleret behandling med zebinix.

I studierne demonstrerede Zebinix signifikant og vedvarende reduktion af

anfaldsfrekvensen sammenlignet med placebo og signifikant forøgelse af andelen af

såkaldte responders, det vil sige patienter med 50 % reduktion af antallet af anfald.

Studierne demonstrerede desuden, at 68-79 % af patienterne fortsatte med at tage

Zebinix efter et år5-7. Den gennemsnitlige daglige dosis i behandlingen gennem dette

ene år var på 800mg. Behandlingsrelaterede bivirkninger, som påvirkede over 10 %

af patienterne i de pivotale studier, var svimmelhed, hovedpine og træthed.8

Zebinix er enestående derved, at præparatet kan gives som én tablet dagligt på

800mg, som den gennemsnitlige daglige dosis er defineret i kliniske studier 5-7.

Zebinix virker ved selektivt at hæmme hurtig affyring af neuroner. Substansen kan

blokere den spændingsafhængige natrium-kanal og har størst lighed med kanalens

inaktive form sammenlignet med dens hviletilstand. Dette tyder på en forbedret evne

til at skelne neuroner, der affyres hurtigt fra kanalen, sammenlignet med dem der

udviser normal aktivitet9. Eslicarbazepinacetat er udviklet med henblik på at

forebygge udvikling af epoxidmetabolitter, som anses for at være forbundet med

neurologiske bivirkninger.

For yderligere oplysninger:

 

Dorte Gerner, Eisai AB: 20 94 61 39

Christer Alberg, Eisai AB: +46 8 501 01610/+46 706 753 330

www.eisai.net

 

Referencer:

1. Brodie MJ. Management strategies for refractory localization-related seizures.

Epilepsia 2001; 42(Suppl 3):27-30.

2. Elger C, Halász P, Maia J et al. Efficacy and safety of eslicarbazepine acetate as

adjunctive treatment in adults with refractory partial-onset seizures: A randomized,

double-blind, placebo-controlled, parallel-group phase III study. Epilepsia 2009;

50(3):454-463.

3. Hufnagel A, Ben-Menachem E, Gabbai A et al. Efficacy and safety of

eslicarbazepine acetate as add-on treatment in adults with refractory partial-onset

seizures: BIA-2093-302 Study. Poster presented at the 8th European Congress on

Epileptology, 21-25 September 2008, Berlin, Germany.

4. Lopes-Lima J, Gil-Nagel A, Maia J et al. Efficacy and safety of eslicarbazepine

acetate as add-on treatment in adults with refractory partial-onset seizures: BIA-

2093-303 Study. Poster presented at the 8th European Congress on Epileptology, 21-

25 September 2008, Berlin, Germany.

5. Halász P, Elger C, Guekht A et al. Long-Term Treatment of Partial Epilepsy with

Eslicarbazepine Acetate (ESL): Results of a One-Year Open-Label Extension to

3

Study BIA-2093-301. Poster presented at the American Epilepsy Society (AES)

Congress, 5-9 December 2008, Seattle, WA, USA.

6. Gabbai AA, Ben-Menachem E, Maia J et al. Long-Term Treatment of Partial

Epilepsy with Eslicarbazepine Acetate (ESL): Results of a One-Year Open-Label

Extension to Study BIA-2093-302. Poster presented at the American Epilepsy

Society (AES) Congress, 5-9 December 2008, Seattle, WA, USA.

7. Lopes-Lima J, Gil-Nagel A, Maia J et al. Long-Term Treatment of Partial Epilepsy

with Eslicarbazepine Acetate (ESL): Results of a One-Year Open-Label Extension to

Study BIA-2093-303. Poster presented at the American Epilepsy Society (AES)

Congress, 5-9 December 2008, Seattle, WA, USA

8. Elger C, French J, Halasz P. et al. Evaluation of Eslicarbazepine Acetate as Add-

On Treatment in Patients with Partial-Onset Seizures: Pooled Analysis of Three

Double-Blind Phase III Clinical Studies. Poster presented at the American Epilepsy

Society (AES) Congress, 5-9 December 2008, Seattle, WA, USA.

9. Almeida L and Soares-da-Silva P. Eslicarbazepine Acetate (BIA 2-093).

Neurotherapeutics 2007;(4):88-96.

Om Eisai

 

Eisai er et af verdens førende forskningsbaserede medicinalvirksomheder. Hos Eisai

er forskningen koncentreret omkring tre hovedområder: Integreret neurologisk

forskning, herunder epilepsi, integreret onkologi samt vaskulære/immunologiske

reaktioner. Eisai markedsfører Zebinix på det europæiske marked.

For yderligere information se firmaets hjemmeside: www.eisai.net

Hjemmeside for patient: www.epilepsiguiden.dk

Om Bial

 

Bial blev grundlagt i 1924 og er en international gruppe af medicinalfirmaer

repræsenteret i over 30 lande, heriblandt BIAL, det største medicinalfirma i Portugal.

Bial investerer omtrent 20 % af gruppens omsætning i forskning og udvikling hvert år.

Primære forskningsområder er centralnervesystemet, det kardiovaskulære system og

allergi. Bial har udviklet Zebinix.

For yderligere information se firmaets hjemmeside: www.bial.com

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • christer ahlberg
 • clas lindbergson
 • eisai
 • epilepsi
 • epilepsiguiden.net
 • epileptiskt anfall
 • hhc - human health care
 • inovelon
 • neurologi
 • zebinix
 • zonegran
 • eslicarbazepine acetate
 • eslicarbazepinacetat

Kontakter

Clas Lindbergson

Presskontakt Managing Director Nordic +46 8 501 01 600

Relaterat innehåll