Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Åtal för grovt bedrägeri mot 134 målsäganden

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö har idag väckt åtal mot grundaren och företrädaren för företaget Kambua. Brottsmisstankarna gäller grovt bedrägeri mot 134 målsäganden. Det handlar om ett investeringsbedrägeri i en påstådd spelverksamhet där målsägandena har investerat totalt cirka 85 miljoner kronor. Åklagaren yrkar på skadestånd på minst 50 miljoner kronor.

Huvuddelen av målsägandena är bosatta i Sverige och ett mindre antal utomlands, framförallt i Danmark, Norge och Finland. Kambua har marknadsfört en investeringsprodukt som har utlovats kunna skapa avkastning från spel, så kallad sports trading, på olika bettingsajter. Företaget har påstått att de har tillgång till en unik programvara som årligen ger avkastning på 25 procent på insatt kapital.

– Någon fungerande programvara har dock inte kunnat konstateras och utredningen har visat att det överhuvudtaget inte har förekommit någon spelverksamhet, säger Mikael Pihl, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Investerarna har förbundit sig att låsa sina investeringar hos Kambua i minst två år. När investerarna har begärt att få sin utlovade avkastning har de bara fått tillbaka en del av pengarna eller inga pengar alls.

Den misstänkta brottsligheten som omfattas av åtalet ska ha ägt rum mellan september 2014 och december 2019.

– Utredningen har visat att investerarna blivit vilseledda och att de utsatts för ett större så kallat Ponzi-bedrägeri, vilket innebär att investerarnas insatser och avkastning inte betalas från vinster i en spelverksamhet, utan från andra investerares insatta kapital, säger Mikael Pihl.

Skadeståndsanspråken landar på minst 50 miljoner kronor och det tillkommer sannolikt anspråk från ett 20-tal målsäganden som företräds av ett i målet förordnat målsägandebiträde.

Målnummer:
Malmö tingsrätt, B 4861-20.

Ämnen

Kategorier


Ekobrottsmyndigheten upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar aktivt för att återföra vinsterna av brott. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

Kontakter

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm