Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förundersökning med kopplingar till Svenska Akademien läggs ned

På grund av att en eventuell fällande dom sannolikt inte hade inneburit någon ytterligare straffpåföljd på det straff som han redan dömts för, läggs förundersökningen ned mot den person som har kopplingar till Svenska Akademien.

Ekobrottsmyndigheten mottog den 11 april 2018 en anmälan om misstänkt ekonomisk brottslighet rörande en person med kopplingar till Svenska Akademien, varpå en förundersökning inleddes. Några dagar senare fick Ekobrottsmyndigheten del av ytterligare material i form av den så kallade advokatutredningen som beställts av Svenska Akademien. Därefter har ett antal utredningsåtgärder vidtagits, bland annat en husrannsakan varefter den misstänkte begärde en försvarare.

Det material som togs i beslag i samband med husrannsakan granskades och Skatteverket biträdde också i förundersökningen med anledning av misstänkt skattebrott.

Under tiden har den misstänkte dömts till 2,5 års fängelse för annan brottslighet. Efter genomgång Skatteverkets utredning och utredningen i övrigt, har idag chefsåklagare Jan Tibbling beslutat att lägga ned förundersökningen.

Skälet till det är att den påföljd som utdömts för den andra brottsligheten är tillräcklig för att omfatta samtliga de gärningar som ingår i EBM:s utredning.

Förundersökningen läggs alltså ned till följd av reglerna om förundersökningsbegränsning. Det är viktigt att påpeka att beslutet är taget utan något ställningstagande till om personen gjorts sig skyldig till de ekobrott som han misstänkts för. Min bedömning är att även om vi skulle ha fortsatt utredningen och den lett till fällande dom så skulle det inte a lett till någon ytterligare påföljd för honom, säger chefsåklagare Jan Tibbling vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Sekretess gäller alltjämt för uppgifter om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden som förekommit i förundersökningen (35 kap 1 § första stycket i offentlighet och sekretesslagen (2009:400))”.

Ämnen


Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.

Presskontakt

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten
Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm