Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljörelaterad ekonomisk brottslighet uppmärksammas i rapport till regeringen

Miljörelaterad ekonomisk brottslighet, grov organiserad brottslighet och brottslighet på de finansiella marknaderna bör prioriteras. Det anser Ekorådet som i en rapport till regeringen vart tredje år föreslår hur ekobrottsbekämpningen och myndighetssamverkan mot den ekonomiska brottsligheten bör inriktas under den kommande treårsperioden.

- Ekonomisk brottslighet i samband med miljörelaterade brott kommer att kräva ökad uppmärksamhet framöver, inte minst i arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. I takt med ökad miljömedvetenhet regleras allt fler områden och de möjliga brotten blir därmed fler, säger Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar

Den rapport som idag överlämnas beskriver hur den ekonomiska brottsligheten har förändrats och hur de myndigheter som hanterar ekonomisk brottslighet har samverkat för att bekämpa den. 

- Det är angeläget med nära samverkan mellan myndigheterna för att få ut mesta möjliga effekt av varje skattekrona som satsas mot den ekonomiska brottsligheten. Rapporten visar att den operativa samverkan som myndigheterna bedrivit under de senaste åren gett en mängd konkreta resultat runtom i landet, säger Gudrun Antemar, generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. 

För att nå framgång bör myndigheterna fokusera på att utveckla den internationella samverkan i kampen mot ekobrotten tillsammans med att i ökad utsträckning fokusera på brottsvinster. 

- Den ekonomiska brottsligheten syftar till att berika de kriminella och den blir alltmer global. Genom att i högre grad samverka, inte minst inom ramen för EU, och konsekvent tillämpa metoden att följa och ta tillbaka pengarna från brottsligheten kan myndigheterna nå ökad framgång, säger Gudrun Antemar. 

Ekorådet är ett samverkansorgan mot ekonomisk brottslighet där Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Lotteriinspektionen, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Tullverket samt Åklagarmyndigheten ingår.

 

För ytterligare information, kontakta

 

Magnus Hedberg, kommunikationsdirektör
tel 08-762 02 44, 070-543 27 31

 

 
Ämnen

Regioner


Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med särskild kompetens för analys och utredning. Vår uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.

Kontakter

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm