Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt myndighetssamarbete för att återta brottsvinster

I morgon bildas på regeringens uppdrag en nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor.
Målet är att ytterligare förbättra myndigheternas arbete för att komma åt brottsvinster. Funktionen placeras vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm och består av experter från Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogden.

– En viktig drivkraft för den grova organiserade brottsligheten är möjligheterna att skapa ekonomisk vinning genom brottslig verksamhet. Genom denna nationella specialistfunktion ökar vi kraften i arbetet med att återta brottsvinster, säger Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar. 

Den nationella funktionen för brottsutbytesfrågor ska lämna stöd till den operativa verksamheten vid de sex myndigheterna. Den ska också ta fram utbildningar och metodstöd för att intensifiera arbetet med brottsutbytesfrågor. Målet är att nationellt och myndighetsöverskridande ge ett sådant stöd att brottsutbytesfrågor kan handläggas enligt den metod och med de verktyg som är mest effektiva i det enskilda fallet.

– Nyckeln för att nå verklig framgång i arbetet med att återta brottsvinster är samverkan. Genom myndighetssamarbete kan vi säkra uppföljning, analys, kompetens, samordning och metodutveckling på detta viktiga område, säger Gudrun Antemar.

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Magnus Hedberg, kommunikationsdirektör
telefon 08-762 02 44, 070-543 27 31

 

Ämnen

Regioner


Ekobrottsmyndigheten upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar aktivt för att återföra vinsterna av brott. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

Kontakter

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten
Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm