Gå direkt till innehåll
"Stuprören måste ersättas av det vi kallar tvärsektionellt tänkande om vi ska nå 2030-målen. Kommunerna kan ha nyckeln till detta."´Det menar John Johnsson på Profu.
"Stuprören måste ersättas av det vi kallar tvärsektionellt tänkande om vi ska nå 2030-målen. Kommunerna kan ha nyckeln till detta."´Det menar John Johnsson på Profu.

Pressmeddelande -

”Kommunerna kan ha nyckeln till 2030-målen”

”Jag tror att kommunerna kan ha nyckeln till hur vi når 2030-målen” säger John Johnsson som arbetar med energisystem och samverkansfrågor på Profu.

Konsult- och forskningsföretaget Profu är en av aktörerna bakom den kommande energi- och transportkonferensen eComExpo Summit som hålls i Göteborg den 2 december.

Ett av konferensens viktigaste mål är att hjälpa myndigheter och andra regelskapare att samverka mot de mål som redan är uppsatta.

– Alla är eniga om ATT transport- och energibranscherna ska bli fossilfria, men HUR de ska bli det har vi inte kommit fram till. Och det gör att det ibland kan finnas olika tankar från olika myndigheter och andra som skapar regelverk. Ibland kan dessa till och med vara i konflikt med varandra. Utan att man är medveten om det. Detta både kan och måste vi själva i branscherna ta tag i.

– Stuprören måste ersättas av det vi kallar tvärsektionellt tänkande.

En sak som är ett absolut måste är att från alla håll inse att detaljstyrning nästan alltid är en dålig idé.

– Ta elfordon som exempel: I stadskärnor så är el ett miljömässigt klokt alternativ eftersom det även handlar om luftföroreningar. Men ska vi bli fossilfria så kommer vi på nationell nivå att behöva alla lösningar som finns. Förnybara bränslen från skogsråvara, biogas, HVO och väte i olika former. Men då krävs en systemsyn. Inte ens vi som arbetar med frågorna kan säga hur det kommer att se ut. Då blir det orimligt om det ställs detaljkrav som kanske diskvalificerar framtidens lösningar innan de ens tagits fram…

John menar också att detaljstyrning kan skapa en rädsla för förändring när detaljerna ändras över tid.

– Se på etanol. Först uppmanades alla att satsa – och sedan blev det nya direktiv som straffade de som verkligen investerat. Skattebeläggningen av HVO har knappast lett till att de som bytte bränsle tidigt känner att de gjort rätt. I vissa regioner har man uppmuntrat till stora satsningar på biogas – men nu försvinner incitamenten för detta eftersom alla talar om el. Och vad ska då åkerierna göra med sina gasdrivna sopbilar?

– Och ytterligare en mycket aktuell fråga är vad de olika beskeden vad gäller reduktionsplikten kommer att innebära för investeringsviljan hos de som planerade för att vara en del av lösningen.

– Det måste till mer teknikneutralitet och långsiktiga spelregler där alla offentliga aktörer är med på samma spår. Vi får inte glömma att det är nu idag – inte om två år - man beslutar om de investeringar som vi kommer att leva med 2030.

John berättar att när han arbetade med ett stort strategiprojekt för landets värmeföretag så var det en sak som stod överst på önskelistan:

– Alla ville ha holistiska och samordnade myndigheter med långsiktiga strategier. Och att svenska myndigheter var tydliga gentemot EU när det gäller hur olika förslag och direktiv påverkar svenska verksamheter.

John tror att en stor del av nyckeln kan ligga hos kommunerna.

– De svenska kommunerna är effektiva och smarta organisationer. I synnerhet om man jämför med kommuner i andra länder. Kan vi hjälpa kommunerna att ha samma typ av klimatregelverk för sopbilar, uppvärmning av hyreshus och kollektivtrafik så är vi en lång bit på väg. Kan vi få fem kommuner dit så kan det bli 50 och 100 och sedan löser det sig upp till regioner och nationer.

– Men det är dags att börja nu. Och det gör vi genom att hjälpa alla att hitta problemen, möjligheterna och lösningarna. Helst redan den 2 december.

Ämnen

Kategorier


eLife Nordic AB arrangerar mässor och andra mötesplatser för den elektrifierade fordons- och transportsektorn.

eCarExpo fokuserar på konsumentsidan och eComExpo vänder sig till den kommersiella sidan.
Företaget är Nordens ledande aktör i branschen sedan 2016. Idag arrangeras mässor i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.

Kontakter

Mats Genberg

Mats Genberg

Presskontakt PR-ansvarig 070-845 15 81

Relaterat innehåll

eLife Nordic AB arrangerar mässor och andra mötesplatser för den elektrifierade fordons- och transportsektorn.

eCarExpo fokuserar på konsumentsidan och eComExpo vänder sig till den kommersiella sidan.
Företaget är Nordens ledande aktör i branschen sedan 2016. Idag arrangeras mässor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Tallinn och Oslo.

eLife Nordic AB
Vegagatan 14
11329 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum