Gå direkt till innehåll
Endress+Hauser utrustar Ellös ARV
Endress+Hauser utrustar Ellös ARV

Pressmeddelande -

Endress+Hauser utrustar Ellös ARV med modern mätteknik

Malmberg har ännu en gång gett Endress+Hauser förtroendet att vara huvudleverantör av mätinstrument till ett av deras större projekt till VA industrin. Orust kommun har beslutat att lägga ner sex av sju reningsverk och investera i en om- och tillbyggnad av Ellös ARV. De befintliga reningsverken som läggs ner kommer att ersättas av pumpstationer och ledningssystem som skickar avloppsvatten till det moderniserade Ellös ARV.

Carl Theander, regionansvarig södra Sverige Endress+Hauser

”Det känns verkligen bra att Malmberg såg vår kapacitet att kunna leverera ett komplett paket med all mätteknik och de servicerelaterade tjänster som behövs till projektet. Vi har en tydlig position på marknaden där vi förmodligen är unika med att kunna leverera en komplett leverans på detta sätt. Jag tror samtidigt att det förenklar för både Malmberg och Orust kommun när man har ett och samma instrumentfabrikat i anläggningen.”

Förutom leverans av basparameterar som flöde, tryck och nivå kommer anläggningen att utrustas med en modern analysator som mäter totalfosfor (P-tot). Därtill tillkommer komplett leverans av pH, löst syre, nitrat, ammonium och suspmätning.

Tack för visat förtroende Malmberg!

Ämnen


Världsledande leverantör av processinstrumentering och tjänster till industrin.

Flödesmätare Tryckgivare Nivåmätning Temperatur Analys Systemprodukter

Kontakt:

Endress + Hauser AB
Sundbybergsvägen 1
171 73
Solna

Telefon: 08-55511600
Email: info.se.sc@endress.com
Hemsida: www.se.endress.com

Kontakter

Patrik Augustin

Patrik Augustin

Presskontakt Marknadschef Marknad 08-55511600

Relaterat innehåll

Endress+Hauser promagfamilj för flödesmätning på vatten

Malmberg valde Endress+Hauser för leverans av instrumentering till Sydvattens UV-anläggning

Vombverket är en av Sydvattens anläggningar som levererar dricksvatten till flera skånska kommuner. Nu investeras det i anläggningen och en helt ny linje för UV-behandling ska byggas. Malmberg valde att ge Endress+Hauser förtroendet att leverera instrumenteringen till projektet. I leveransen ingick parametrar som flöde, tryck och nivå (gränsläge samt kontinuerlig mätning).
”Vi är självklart gla

Exempel på SIL certifierade instrument – radar, dP, nivåvakt

Purac utrustar VA SYDs biogasproduktion med Endress+Hauser´s SIL instrument

Sjölunda reningsverk utanför Malmö är ett av Sveriges största avloppsreningsverk och hanterar avloppsvatten från stora delar av Malmö och närliggande kommuner. På reningsverket finns även en biogasproduktion som nu ska rustas upp. Ansträngning har lagts på införandet av funktionssäkerhet enligt SIL. Detta görs för att reducera risknivån för anläggning och personal.
Endress+Hauser fick förtroend

Visualisering Kalmarsundsverket / bild lånad från Kalmar Vatten

Malmberg och Endress+Hauser i samarbete när Kalmarsundsverket ska byggas

Miljöföretaget Malmberg och mät och automations företaget Endress+Hauser har skrivit avtal om att utrusta Kalmars nya avloppsreningsverk med modern processinstrumentering.
För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten investerar Kalmar i ett av sina viktigaste projekt, Kalmarsundsverket. Befintlig infrastruktur är föråldrad och nya krav från länsstyrelsen ställer höga krav för framtid

People for Process Automation

Världsledande leverantör av processinstrumentering och tjänster till industrin.

Flödesmätare
Tryckgivare
Nivåmätning
Temperatur
Analys
Systemprodukter

Endress + Hauser AB
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna
Sverige