Gå direkt till innehåll
Visualisering Kalmarsundsverket / bild lånad från Kalmar Vatten
Visualisering Kalmarsundsverket / bild lånad från Kalmar Vatten

Pressmeddelande -

Malmberg och Endress+Hauser i samarbete när Kalmarsundsverket ska byggas

Miljöföretaget Malmberg och mät och automations företaget Endress+Hauser har skrivit avtal om att utrusta Kalmars nya avloppsreningsverk med modern processinstrumentering.

För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten investerar Kalmar i ett av sina viktigaste projekt, Kalmarsundsverket. Befintlig infrastruktur är föråldrad och nya krav från länsstyrelsen ställer höga krav för framtida miljötillstånd. Byggnationen är i full gång och projektet kommer att fortlöpa under flera år framöver.

Omfattning

Malmberg och Endress+Hauser är överens om ett ramavtal som innefattar ett samarbete vad gäller val och dimensionering av verkets processinstrumentering. Majoriteten av de processinstrument som verket ska bestyckas med kommer från Endress+Hausers produktportfölj. Det innefattar bland annat avancerade analysatorer för att mätning av ammonium (NH4-N) , ortofosfat (PO4-P) och totalfosfor (Tot-P). Därtill levereras processinstrument för vatten och biogasflöden, nivå och tryckmätning samt standard analysparameterar till den biologiska reningen.


Ämnen


Världsledande leverantör av processinstrumentering och tjänster till industrin.

Flödesmätare Tryckgivare Nivåmätning Temperatur Analys Systemprodukter

Kontakt:

Endress + Hauser AB
Sundbybergsvägen 1
171 73
Solna

Telefon: 08-55511600
Email: info.se.sc@endress.com
Hemsida: www.se.endress.com

Kontakter

Patrik Augustin

Patrik Augustin

Presskontakt Marknadschef Marknad 08-55511600

Relaterat innehåll

Endress+Hauser promagfamilj för flödesmätning på vatten

Malmberg valde Endress+Hauser för leverans av instrumentering till Sydvattens UV-anläggning

Vombverket är en av Sydvattens anläggningar som levererar dricksvatten till flera skånska kommuner. Nu investeras det i anläggningen och en helt ny linje för UV-behandling ska byggas. Malmberg valde att ge Endress+Hauser förtroendet att leverera instrumenteringen till projektet. I leveransen ingick parametrar som flöde, tryck och nivå (gränsläge samt kontinuerlig mätning).
”Vi är självklart gla

People for Process Automation

Världsledande leverantör av processinstrumentering och tjänster till industrin.

Flödesmätare
Tryckgivare
Nivåmätning
Temperatur
Analys
Systemprodukter

Endress + Hauser AB
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna
Sverige