Gå direkt till innehåll
Erikshjälpen Framtidsverkstad startar i Motala

Pressmeddelande -

Erikshjälpen Framtidsverkstad startar i Motala

För att utöka stödet till barn, unga och familjer, samt bidra till integration och delaktighet, startar nu Erikshjälpen Framtidsverkstad i Motala. Arbetet sker i samarbete med Motala kommun och ska bidra till en meningsfull fritid för barn och unga, uppmuntra sociala initiativ samt bygga broar mot arbetsmarknaden.

– Konceptet Erikshjälpen Framtidsverkstad bygger på kraften i att samverka lokalt, att vi kan lösa många av samhällets utmaningar när vi arbetar koordinerat tillsammans med andra aktörer. En del i projektet innebär att skapa forum för målgrupperna att göra sina röster hörda, att påverka och att själva vara delaktiga i utvecklingen av sitt bostadsområde, säger Alexandra White, projektledare för Erikshjälpen Framtidsverkstad i Motala.

En stor del av arbetet kommer att fokuseras till Ekön, ett bostadsområde med utmaningar kopplat till socialt utanförskap. I närheten driver Erikshjälpen Second Hand en butik tillsammans med Hela Människan RIA.

Erikshjälpen Framtidsverkstad ska, i samverkan med boende i området och lokala aktörer, genomföra insatser för att främja ett integrerat samhälle. Arbetet leds av Erikshjälpens Sverigeavdelning och Erikshjälpen Second Hands butik blir ett nav i arbetet. Butikens lokaler kommer användas till olika aktiviteter utformade tillsammans med deltagarna själva, som syftar till att öka samhörigheten och skapa möjligheter och framtidstro. På detta sätt kan butiken ytterligare utvecklas som en arena där människor möts, bygger sociala nätverk och växer på ett personligt plan, samtidigt som de tränar upp förmågor som är viktiga för att komma ut på arbetsmarknaden och nå sina drömmar.

– Det känns positivt att arbetet med vår Framtidsverkstad nu är i startskedet, ett arbete som ger ett bättre samhälle och ett bättre liv för de individer vi vänder oss till. Att få vara med att påverka det på hemmaplan känns fantastiskt, säger Joakim Ragnar, butikschef på Erikshjälpen Second Hand i Motala.

Projektledare Alexandra White har arbetat med Erikshjälpen Framtidsverkstad sedan mitten av augusti och nu i oktober kommer en stor del av verksamheten igång, som aktiviteter för barn och unga samt arbetsmarknadspolitiska insatser för föräldrar. Genom samarbete med Motala kommun och andra aktörer från civilsamhälle, myndigheter och näringsliv vill Erikshjälpen skapa ett lokalt ägandeskap och därmed göra projektet mer långsiktigt och hållbart.

– Motala kommun ser fram emot samarbetet med Erikshjälpen, konceptet är både unikt och spännande. Vi tror på ett utvecklingsarbete i bred samverkan. Tillsammans kan vi göra skillnad och arbeta för integration, trygghet och goda livsvillkor, säger Mannie Gustavsson som är samordnare för BråMo/Våldsbejakande extremism på Motala Kommun.

 

Kontakt:
Alexandra White, projektledare Erikshjälpen Framtidsverkstad, Motala
070-233 59 01
alexandra.white@erikshjalpen.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i 17 länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, en i Norge samt e-handeln Secondhand.se. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Presskontakt

Sofia Denzler

Sofia Denzler

Presskontakt Kommunikatör Erikshjälpens Insamlingsstiftelse 072-239 77 00

Relaterat material

Relaterade nyheter