Gå direkt till innehåll
4,9 miljoner till projekt om stödprogram för barnfamiljer med svår sjukdom

Nyhet -

4,9 miljoner till projekt om stödprogram för barnfamiljer med svår sjukdom

I ett pågående projekt studerar forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola hur ett familjebaserat psykosocialt stödprogram, The Family Talk Intervention, kan stödja barnfamiljer när någon i familjen är svårt sjuk. Nu får projektet ytterligare anslag som gör att den forskning som pågår kan implementeras i klinisk praktik och utvärderas både inom specialiserad palliativ hemsjukvård och inom cancervård när en förälder är sjuk samt inom barnsjukvården när ett barn är svårt sjukt.

När någon i en barnfamilj drabbas av svår sjukdom berör det hela familjen. Trots det finns ytterst lite forskning som utvärderar stöd för alla familjemedlemmar. The Family Talk Intervention syftar primärt till att underlätta kommunikationen inom familjen om det som är svårt att prata om som exempelvis dålig prognos, konflikter inom familjen eller barn som närstående som kommit i skymundan, men också för att stödja föräldrarna i deras föräldraskap. Nu tar projektet ytterligare ett steg framåt genom ett anslag från Forte på 4,9 miljoner kronor.

– Det känns helt fantastiskt. Vi kan nu studera detta stödprogram under verkliga förhållanden. I studien utbildas för närvarande alla kuratorer på Astrid Lindgrens barnsjukhus samt vid Tema Cancer på Karolinska universitetssjukhuset. Utöver det kommer vi, med start i mitten av oktober, börja utbilda kuratorer och psykosociala sjuksköterskor inom specialiserad palliativ hemsjukvård (ASIH). I den delen av studien är alla ASIH-verksamheter i hela Stockholmsområdet med, säger Malin Lövgren, docent i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Forskarna kommer i studien att stödja och följa implementeringsprocessen inom verksamheterna samt studera vilken effekt stödprogrammet har på familjens kommunikation och psykosociala hälsa. Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har forskare under många år studerat hur kommunikation om sjukdom och vård samt andra vårdrelaterade faktorer påverkar familjemedlemmars psykosociala hälsa när någon har drabbats av svår sjukdom. Anledningen till att forskarna vill lösa detta problem är att vi idag vet att familjemedlemmar som inte pratar om sjukdomsrelaterade frågor såsom dålig prognos eller negativa händelser i samband med dödsfall, har ökad risk för psykisk ohälsa.
The Family Talk Intervention är en potentiell lösning på dessa problem. Stödprogrammet har blivit mycket efterfrågat hos vårdpersonal, framförallt kuratorer som gärna vill utbilda sig i detta. Innan stödprogrammet kan spridas och nå ut bredare behöver forskarna avvakta resultatet av denna forskningsstudie.

För mer information, kontakta Malin Lövgren.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sara Rystedt

Sara Rystedt

Presskontakt Funktionschef HR och kommunikation 08-555 050 69
Kristin Kling

Kristin Kling

Presskontakt Kommunikatör 076-608 33 28

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden