Gå direkt till innehåll
Lars-Erik Olsson, enhetschef och Ersta Sköndal Bräcke högskolas rektor Roger Klinth, .
Lars-Erik Olsson, enhetschef och Ersta Sköndal Bräcke högskolas rektor Roger Klinth, .

Nyhet -

Stort intresse när Centrum för civilsamhällesforskning invigdes

Närmare 80 personer från civilsamhället, myndigheter, departement och akademi var på plats när Ersta Sköndal Bräcke högskolas nya forskningscentrum invigdes igår. Centrum för civilsamhällesforskning blir en plats där kunskap och forskning inom civilsamhällesområdet kan samlas och vidareutvecklas.

– Jag är stolt och glad över att vi som högskola kan starta detta centrum, och jag vill tacka ägarna som varit drivande i denna fråga. Högskolans rötter finns inom den idéburna välfärdsverksamhet som växte fram inom det civila samhället under 1800- och början av 1900-talet, där vi som högskola har blivit en av de ledande aktörerna inom forskning och utbildning med fokus på civilsamhället, sa Ersta Sköndal Bräcke högskolas rektor Roger Klinth, vid invigningstalet.

Centrumet är en viktig pusselbit i den forskning högskolan haft sedan början av nittiotalet, och nu hoppas högskolan kunna bli en ännu tydligare röst i samhällsdebatten i frågor rörande civilsamhället.

–Sverige är en del av världen även när det gäller civilsamhället. Men det finns alltjämt skäl att fördjupa forskningen nationellt och lokalt. Mycket återstår. Och att förstå hur Sverige ter sig internationellt i denna forskning, sa Lars-Erik Olsson, enhetschef för Centrum för civilsamhällesforskning.

Vid invigningen talade flera av högskolans forskare. Lars Svedberg berättade om hur forskningen startade vid högskolan och menade att mycket har förändrats sedan han doktorerade och att läget idag ser annorlunda ut både politiskt, statligt och samhällsmässigt. Lars Trägårdh talade om begreppet civilsamhället och hur det blivit mindre politiskt laddat. Maribel Morey, som är gästforskare, talade om filantropi och Ola Segnestam-Larsson om att söka sanning och vara uppfinnare för att förstå det civila samhället.

Högskolans första doktorander inom området social välfärd med inriktning mot civilsamhället presenterade sin forskning och forskningshorisonten. Rebecka Andersen kring genus i civilsamhället, Ebba Henrekson kring civilsamhälle och välfärd, Linnea Lundgren pratade om det mångreligiösa samhället och Hannes Rolf om organisering och makt.

Som avslutning på eftermiddagen hölls en paneldiskussion med inbjudna organisationer och myndigheter. Stefan Berg Riksidrottsförbundet, Göran Blomqvist tidigare Riksbankens Jubileumsfond, Maria Graner Folkbildningsrådet, Truls Neuback Ideell Arena och Sofia Zare Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Många spännande frågor diskuterades kring finansiering, kring behov av grundläggande statistik och dialog mellan forskare och civilsamhällets organisationer.

För mer information om Centrum för civilsamhällesforskning, kontakta Lars-Erik Olsson.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sara Rystedt

Sara Rystedt

Presskontakt Funktionschef HR och kommunikation 08-555 050 69

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden