Skip to main content

Organisationsutveckling - medel för eller hot mot det starka civilsamhället?

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2011 10:40 CET

EM Ola Segnestam Larssons doktorsavhandling i företagets organisation och ledning framläggs till offentlig granskning fredagen den 11 mars 2011 vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Standardizing Civil Society. Interpreting Organizational Development in the Tension between Instrumentalism and Expressivism.


Om avhandlingens innehåll
I takt med att det civila samhället blir alltmer framträdande i lokala konflikter, nationella debatter och internationell politik fokuserar forskare på hur det bör stärkas och utvecklas. En av de främsta metoderna för att understödja ett livskraftigt civilsamhälle anses idag vara att utveckla dess organisationer. Förutom förbättrade projekt och organisatoriska processer menar involverade aktörer att organisationsutveckling kan leda till att det civila samhället stärks och därmed bidra till det "goda samhället".

I boken Standardizing Civil Society frågar Ola Segnestam Larsson om organisationsutveckling kan uppfylla alla dessa förväntningar. Utifrån studier av samarbeten mellan fackföreningar, religiösa organisationer och organisationer av personer med funktionsnedsättning hävdar han att de idéer och modeller som lyfts fram för att utveckla det civila samhällets organisationer inte verkar vara ämnade för att verkställas. Istället fungerar de mer som instrument för att legitimera de involverade aktörerna. Samtidigt används idéerna och modellerna för att skydda organisationernas aktiviteter från motstridiga interna och externa krav.

Författaren frågar också om inte introduktionen av organisationsutveckling i själva verket hotar några av de primära värden och egenskaper som förknippas med det civila samhället och med vilka det förväntas bidra med. Snarare än att producera ett starkare civilsamhälle skulle organisationsutveckling därmed i förlängningen kunna leda till en minskning av sociala innovationer, en likriktning av organisationer och att det civila samhället instrumentaliseras.


Om disputationen
Ola Segnestam Larsson disputerar fredagen den 11 mars 2011 kl. 12 i auditorium I, Henriksgatan 7, Åbo. Som opponent fungerar professor Christina Garsten, Stockholms universitet, Sverige och som kustos professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi.


Om Ola Segnestam Larsson
Ola Segnestam Larsson är född den 18 oktober 1971 i Stockholm. Han avlade studentexamen 1991 vid Rudbecksskolan, Örebro, Sverige och EM-examen 1997 vid Stockholms universitet, Stockholm, Sverige. Han är idag knuten till Ersta Sköndal högskolas enhet för forskning om det civila samhället.

Ola Segnestam Larsson nås per telefon 08 555 05 143 eller e-post ola.segnestam-larsson@esh.se.

Ersta Sköndal högskola är en profilerad högskola med utbildningar med etisk profil.

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning om bl.a. det civila samhället, vård i livets slutskede, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.