Bild -

Kompiskortet i Eslövs kommun

Marcus Laurin och Ronny Nordström Wickman ser fram emot att börja använda eslövs kommuns kompiskort.
  • Licens: Icke kommersiell användning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas med andra, så länge Innehållet används oförändrat, i dess helhet och i icke kommersiellt syfte. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Av: Eslövs kommun
Ladda ner

Kategorier

  • eslöv
  • kommunstyrelsen eslöv
  • idrott & föreningsliv
  • utbildning & barnomsorg
  • omsorg & hjälp
  • kommun & politik

Kontakter

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38

Relaterat innehåll