Bild -

Virtuell cykeltur för demenssjuka

De boende på demensboendet Kärråkra i Eslöv kan nu cykla i sina gamla hemtrakter med hjälp av upplevelsecykeln
  • Licens: Icke kommersiell användning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas med andra, så länge Innehållet används oförändrat, i dess helhet och i icke kommersiellt syfte. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Av: Eslövs kommun
Ladda ner

Kategorier

  • kultur & fritid
  • eslöv
  • omsorg & hjälp

Kontakter

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38

Relaterat innehåll