Gå direkt till innehåll
Den gamla skjutvallen i Skytteskogen hägnas in

Nyhet -

Den gamla skjutvallen i Skytteskogen hägnas in

Som en säkerhetsåtgärd hägnar Eslövs kommun under en period in den gamla skjutvallen i Skytteskogen som ligger i Trollsjöområdet i centrala Eslöv.

Tills vidare ska framför allt inte barn vistas i det inhägnade området, för att inte riskera att få i sig jord från skjutvallen.

Skjutbanan användes under åren 1888 till 1920, och undersökningar visar att det finns kvar kulor och rester efter gammal ammunition i den gamla skyttevallen.

Då ammunitionen innehåller bly visar undersökningar att marken i ytskiktet är förorenad.

Populärt område

Frågan har blivit aktuell då Eslövs kommun sökt pengar för vidare undersökningar och framtida sanering via Länsstyrelsen.

Kommunen har bett Arbets- och miljömedicin i Lund bedöma hur allvarlig föroreningen är, och efter deras rekommendationer hägnas nu den gamla skyttevallen in.

Området är populärt för lek, promenader och rekreation. Den gamla skjutvallen är delvis stensatt och var tidigare övervuxen med sly och buskar. Nyligen rensades området upp och har blivit mer tillgängligt.

Inga förhöjda värden i vattnet

Marken för lekplatsen i Skytteskogen är utgrävd och sanerad. Det samma gäller området för Ekebackens förskola. De villor som ligger i området byggdes långt efter att skjutbanan slutade användas och ligger dessutom högre än själva skjutvallen.

Prover har även tagits på vattnet i området och dessa visar inga förhöjda värden.

Mer information kommer från Eslövs kommun så snart vi har något att berätta.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Erika Fjelkner

Erika Fjelkner

Miljöchef 072–734 53 69
Marie Carlberg

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58
Ann-Charlott Engström

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38

Relaterat material

Relaterade nyheter

Välkommen till Eslövs kommun!

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Eslövs kommun
Gröna torg 2, 241 31 Eslöv
241 80 Eslöv