Nyhet -

Eslöv satsar på utbildning i Agenda 2030 för chefer och tjänstepersoner

35 av Eslövs kommuns chefer och tjänstepersoner har gnuggats i FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står bakom satsning Glokala Sverige.

Syftet är att öka kunskapen om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling i världen. Det yttersta målet är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Kopplas till Eslövs egna mål

Utbildningen i Medborgarhuset den 8 oktober hade utgångspunkten hur Eslövs kommuns egna inriktningsmål kan kopplas till Agenda 2030.

Eslövs kommuns inriktningsmål:

 • En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet
 • Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över
 • Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas
 • Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen
 • Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat
 • Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer
 • Insatser som leder till arbete eller studier
 • Attraktiva skolor med stärkta studieresultat
 • En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv
 • En kommun som genom nyskapande tar sig nya arbetssätt och ny teknik
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt
 • Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten

Utbildningsinsatsen är ett steg för att uppfylla det politiska programmet i Eslövs kommun som säger att:

 • Långsiktig hållbarhet ska prioriteras socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Ett aktivt miljömålsarbete ska fortsätta och kommunen kommer arbeta med FN:s globala mål i verksamheten
 • Eslöv ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Därför ska FN:s globala mål integreras i verksamheten.”

Relaterade länkar

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • eslöv
 • bygga bo & miljö
 • kultur & fritid
 • utbildning & barnomsorg
 • vatten & avlopp
 • omsorg & hjälp
 • näringsliv & arbete
 • kommun & politik

Regioner

 • Eslöv

Kontakter

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38