Gå direkt till innehåll
Den styrande majoritetens budget antogs i kommunfullmäktige. Kommunalråd Catharina Malmborg (M), kommunalråd Johan Andersson (S) samt Sven-Olov Wallin (L).
Den styrande majoritetens budget antogs i kommunfullmäktige. Kommunalråd Catharina Malmborg (M), kommunalråd Johan Andersson (S) samt Sven-Olov Wallin (L).

Nyhet -

God ekonomi och ett beräknat överskott på 15 miljoner i Eslövs budget 2020

Eslövs kommun har fortsatt mycket god ekonomi med låg låneskuld och stort eget kapital. Det beräknade överskottet för 2020 är 15 miljoner kronor.

Den styrande majoritetens budget för 2020 samt planer för 2021-2023 antogs i kommunfullmäktige efter en fem timmar lång debatt på måndagskvällen.

Budgeten på totalt drygt två miljarder kronor innehåller satsningar på bland annat landsbygdsutveckling och medborgardialog.

Kommunalskatten ligger kvar på 20,54 även nästa år. I budgeten kompenseras verksamheterna för såväl ökade lönekostnader som för uteblivna statsbidrag.

De yngsta och de äldsta får mest

Huvuddelen av kommunens pengar går till de yngsta och de äldsta. Barn- och familjenämnden får drygt 40 procent av den totala budgeten vilket motsvarar 826 miljoner kronor. Pengarna går bland annat till skolan och barnomsorgen. Dessutom går ytterligare 245 miljoner till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Vård och Omsorg är den näst största utgiftsposten och nämnden får motsvarande 31 procent av budgeten eller 626 miljoner. Pengarna går huvudsakligen till omsorgen av våra äldre och personer som har behov av vård, hjälp och stöd.

Eslövs kommun växer

Eslövs kommun växer och står inför många nya investeringar och utvecklingsprojekt.

För ett år sedan hade kommunen 33 503 invånare, nu är vi uppe i 33 800. Under nästa år beräknas vi passerar 34 000 och året därpå 35 000.

Det ställer krav på investeringar och utveckling av den kommunala servicen. Nya skolor och förskolor är på gång och renoveringar och tillbyggnader planeras.

Bostäder och villatomter efterfrågas. I Eslövs centrum pågår ombyggnaden av bland annat Stora torg som ska bli en framtida inbjudande mötesplats.

Landsortssatsning och gratis kollektivtrafik

Medel avsätts bland annat för att satsa på landsbygdsutveckling i samarbete med de boende i byarna. Satsningar görs även på brottsförebyggande insatser samt resor med kollektivtrafiken som ska göra det möjligt för gymnasieelever att ta sig till skolan i Eslöv.

Invånare som fyllt 70 år kommer att få resa gratis med kollektivtrafiken inom kommunen.

Även den prisade satsningen på Hälsomiljonen för att minska sjukskrivningar och öka hälsan bland kommunens 4 000 anställda fortsätter.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Johan Andersson

Johan Andersson

Kommunstyrelsens ordförande 073-098 23 23
Marie Carlberg

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58
Ann-Charlott Engström

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38

Välkommen till Eslövs kommun!

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Eslövs kommun
Gröna torg 2, 241 31 Eslöv
241 80 Eslöv