Nyhet -

Korta handläggningstider ger nöjda kunder

Handläggningstiden för bygglov är rekordlåg, något som såväl medborgare som näringsidkare i kommunen är mycket nöjda med.Bygglov blir lätt en segdragen process som bidrar till irritationsmoment, något som bygglovsavdelningen i Eslövs kommun de senaste åren arbetat aktivt med i sitt kvalitetsarbete.

Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov var under 2018 bara 5,7 veckor för privatpersoner. Året dessförinnan var den 5,8 veckor. Även handläggningstiden för anmälningsärenden har förbättrats, för 2018 låg den på 3,4 veckor att jämföra med ett genomsnitt på nästan fyra veckor året före.

För företagare är handläggningstiden 6,9 veckor i genomsnitt. Något längre än för privatpersoner, vilket beror på att företagsärenden oftast är större och mer komplexa.

Den nya bygglagen ställer krav att lämna beslut i bygglovsärenden inom tio veckor. Det gäller samtliga typer av bygglov. Den lagstadgade tiden räknas från det att ett ärende är komplett.

– I Eslövs kommun räknas starten för handläggningstiden det datum vi får in ansökan, säger Christian Nielsen, avdelningschef för kart- och bygglovsavdelningen och berömmer sina medarbetare. Det är de som gör jobbet, det är de som gör skillnad, varje dag. De är helt enkelt fantastiska!

– När ett ärende är slutfört brukar vi skicka ut ett vykort med en liten enkät på, där vi frågar hur den sökande har upplevt oss. Glädjande nog har vi positiva siffror även här, berättar Christian Nielsen vidare.
För privatpersoner visar nöjdheten med handläggningstiden för 2018 på 96 procent! Det är en höjning med tolv procentenheter från föregående år. Under 2018 var det även 96 procent av företagarna
som var mycket nöjda eller nöjda med handläggningstiden, att jämföra med 84 procent 2017 och 72 procent 2016.

Kontaktperson:

Christian Nielsen

Christian.Nielsen@eslov.se

+46 72-231 81 92

Ämnen

  • Offentlig sektor

Kategorier

  • näringsliv & arbete
  • kommun & politik
  • bygga bo & miljö

Regioner

  • Eslöv

Kontakter

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38