Gå direkt till innehåll
Personalen på stjärnmärkta Kärråkra demensboende i Eslövs kommun.
Personalen på stjärnmärkta Kärråkra demensboende i Eslövs kommun.

Nyhet -

Stjärnmärkning för personcentrerad demensvård

Som första boende i Eslövs kommun har avdelning två på Kärråkra demensboende tilldelats diplomet Stjärnmärkt för genomförd utbildning inom personcentrerad demensvård. 

Utbildningen tillhandahålls av Svenskt Demenscentrum, som drivs på uppdrag av Socialstyrelsen och målet är att kunna verka för en demensvård utan tvång och begränsning.

När Birgitta Wallin, enhetschef på Kärråkra demenscentrum i Eslöv, fick vetskap om utbildningen för Stjärnmärkt kände hon direkt att det här var en utbildningsmodell som var ”mitt i prick” för hennes personal.

– Det är på det här sättet vi vill jobba. Att jobba utifrån brukarnas levnadsberättelser med enkla checklistor och att sprida kunskapen om brukarna i hela arbetsgruppen.

Vad är det ni har saknat tidigare som denna certifiering ger er?

– Att alla gör på samma sätt och att vi gör det på djupet. Vi pratar så mycket om att vi vet vad levnadsberättelsen gör och att vi jobbar utifrån den. Men, det gör vi inte alls, jag vet inte att den här brukaren har sjungit i kör, spelat piano eller haft kolonilott. Den kunskapen stannar ofta hos kontaktmannen och kanske någon till. Nu har vi tagit samtliga brukares levnadsberättelser och gått igenom dem i hela arbetsgruppen.

Linda Jönsson, specialistundersköterska och utbildad stjärninstruktör, är den som leder och ansvarar för utbildningen internt. 

Vad tycker du att stjärnutbildningen har gett?

– Hela gruppen hjälper varandra, tar del av varandras erfarenheter och arbetar efter det och tipsar varandra. Samarbetet har blivit bättre och nu finns det ett helt annat engagemang i gruppen. Det personcentrerade arbetssättet fanns redan, det nya är att vi ska få ner det på papper.

Utbildningsmodellen för Stjärnmärkt innehåller fyra steg:

  • Genomföra webbutbildningarna Demens ABC och Demens ABC plus
  • Fördjupning i demenssjukdomar och symptom samt fallbeskrivningar
  • Introduktion av arbetsredskapet Checklista demens
  • Genomföra webbutbildningen Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar.

Nu har samtlig personal på avdelning två på Kärråkra tillägnat sig djupare kunskaper om demenssjukdomar och fått bättre verktyg för att kunna arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. När minst 80 procent av medarbetarna genomfört samtliga utbildningssteg blir arbetsplatsen Stjärnmärkt.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Marie Carlberg

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58
Ann-Charlott Engström

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38

Välkommen till Eslövs kommun!

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Eslövs kommun
Gröna torg 2, 241 31 Eslöv
241 80 Eslöv