Skip to main content

Taggar

kommun & politik

näringsliv & arbete

omsorg & hjälp

utbildning & barnomsorg

kultur & fritid

idrott & föreningsliv

bygga bo & miljö

Eslöv

Eslöv deltar i europeisk forskning för digitalt stöd till personer med demens

Eslöv deltar i europeisk forskning för digitalt stöd till personer med demens

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2019 13:53 CEST

​Som enda kommun i Sverige deltar Eslöv i ett europeiskt samverkansprojekt kring digitalt stöd till personer med demenssjukdom. Projektet Dem@entoring är ett samarbete med Lunds Universitet. Även EU-länderna Danmark, Grekland, Italien och Polen ingår i Dem@entoring.

Eslöv har ett av Sveriges fem bästa utvecklingsprojekt

Eslöv har ett av Sveriges fem bästa utvecklingsprojekt

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2019 10:49 CEST

Nu är de slutliga nomineringarna klara till GötaPriset 2019 – bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. De fem projekten har slutnominerats bland 383 insända bidrag. Bland dessa finns Eslövs MoE – More of Everything eller Måltid- och elevtransport.

Invigning och öppet hus hos nya gymnasieskolan i Eslöv

Invigning och öppet hus hos nya gymnasieskolan i Eslöv

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2019 11:57 CEST

Med nya Carl Engström-skolan har Eslöv fått ett utbildningscentrum centralt placerat bara ett par minuters promenad från tågstationen. Här samsas nya gymnasieskolan med vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Välkommen på invigningen tisdagen den 20 augusti kl. 14.00–16.00. På lördag den 24 augusti är dessutom alla intresserade välkomna till öppet hus kl 10.00–12.00.

Eslöv får 3,5 EU-miljoner för att jobba med de unga som bäst behöver det

Eslöv får 3,5 EU-miljoner för att jobba med de unga som bäst behöver det

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2019 12:06 CEST

Eslövs kommun får 3,5 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, EFS, för att jobba med de ungdomar som har störst svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden eller studera. – Nu får vi möjlighet att ta tillvara våra erfarenheter och kunskaper och göra en stor insats för de här ungdomarna, säger Annie Niubó, Ingrid Westerlund och Kristian Kaaling.

Åsa Ratcovich blir ny förvaltningschef i Eslövs kommun

Åsa Ratcovich blir ny förvaltningschef i Eslövs kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2019 13:44 CEST

Till ny chef över Serviceförvaltningen i Eslövs kommun har kommunstyrelsen den 4 juni utsett Åsa Ratcovich. Åsa är sedan 2014 förvaltningschef för Samhällsbyggnad i Hörby kommun. Åsa tillträder sin nya tjänst den 21 augusti.

 Mark- och miljööverdomstolen säger nej till gruva i Billinge

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till gruva i Billinge

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2019 17:11 CEST

Idag lämnade mark- och miljööverdomstolen sitt slutliga beslut att Svenska Kaolin AB inte beviljas tillstånd att bryta ämnet kaolin vid Billinge fälad, som gränsar till Svalövs, Eslövs och Klippans kommun. Kommunstyrelsen i Eslövs kommun, ser positivt på mark- och miljööverdomstolens beslut och hoppas att beslutet även innebär att man sätter punkt fört ärendet.

Stort intresse för att bygga på Föreningstorget

Stort intresse för att bygga på Föreningstorget

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2019 11:11 CET

I juni 2017 vann den nya detaljplanen för Föreningstorget laga kraft och i mitten av januari 2019 bjöd Eslövs kommun in byggföretag och exploatörer till en markanvisningstävling för cirka 100 bostäder på Föreningstorget. Den 8 mars var sista dag för intresserade exploatörer att lämna in intresseanmälan där både en detaljerad konceptbeskrivning och ett angivet pris för området skulle anges.

Eslöv nomineras till kvalitetspris

Eslöv nomineras till kvalitetspris

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 14:33 CET

Genom otraditionellt samarbete över verksamhetsgränser och utan extra kostnad kom Eslövs till rätta med ett stort missnöje bland föräldrar och personal. Barn med särskilda behov hämtades inte i tid och det var långa väntetider med mattranporter. Nu uppmärksammas kommunen av Kvalitetsmässan och nomineras till GötaPriset som delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentligt sektor.

 Undersökningar i marken efter Eslövs före detta gasverk

Undersökningar i marken efter Eslövs före detta gasverk

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 14:32 CET

Eslövs kommun har under hösten gjort undersökningar i området där det förut låg ett gasverk. Det finns en hel del föroreningar i marken, men det är ingen akut risk för människors hälsa. Även de långsiktiga riskerna bedöms vara låga och det beror på att föroreningarna ligger ganska långt under markytan.

Carl Engström-skolan – Eslövs nyaste skola

Carl Engström-skolan – Eslövs nyaste skola

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 17:33 CET

Nu har förslaget från namnberedningen inom kultur- och fritidsnämnden antagits av nämnden. Namnet på Eslövs nya gymnasium blir Carl Engström-skolan. Namnberedningen började i höstas fundera på namn. Många förslag kom in från elever och lärare på Bergagymnasiet. Även allmänheten har bidragit med förslag.

Eslöv värd för e-handelsdag

Eslöv värd för e-handelsdag

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 11:36 CET

Den 7/2 bjuder SKL – tillsammans med Eslövs kommun – in till en nätverksdag för e-handel i Eslöv. Ett fyrtiotal tjänstepersoner från Skånes och Blekinges kommuner och Region Skåne deltar. En av frågorna på agendan är den nya lag om e-faktura som träder ikraft den 1/4 och hur arbetet kan underlättas och organiseras när alla nya avtal med offentliga aktörer måste faktureras med e-faktura.

Demensombud införs i Eslövs kommun

Demensombud införs i Eslövs kommun

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2019 14:23 CET

Eslövs kommun satsar stort på att höja kompetensnivån och förstärker organisationen inom demenssjukdomar genom att införa demensombud. Sammanlagt utbildas trettiofem demensombud inom områdena vård- och omsorgsboende och hemvården.

Säkrare vård och omsorg med digitala signeringslistor

Säkrare vård och omsorg med digitala signeringslistor

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 13:40 CET

Eslövs kommun inför nu digital signeringslista. Detta innebär en ökad patientsäkerhet och en stor kvalitetshöjning för personer som har hjälp av kommunen med hälso- och sjukvårdsinsatser.

Eslöv är nu en del av Glokala Sverige

Eslöv är nu en del av Glokala Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 14:03 CET

Eslövs kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Markanvisning för byggrätter på Föreningstorget

Markanvisning för byggrätter på Föreningstorget

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 14:32 CET

Eslövs kommun förbereder genom detaljplaneändringar och markanvisningar för en ökad befolkning. De närmaste fyra åren planeras det att byggas närmare 1 000 nya bostäder i Eslöv.

​​Unga hjälper Eslövs kommun att skapa hållbar skolväg

​​Unga hjälper Eslövs kommun att skapa hållbar skolväg

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 09:01 CET

​Inför bygget av en ny skola i Eslöv har barn varit med i utveckling och test av en ny metod för samskapande – School Mobility Labs. Tillsammans med forskare, föräldrar, kommun och skolpersonal hittar barnen lösningar som skapar förutsättningar för fler att gå och cykla till skolan.

Nämnden för arbete och försörjning upphör

Nämnden för arbete och försörjning upphör

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 15:24 CEST

Den styrande majoriteten i Eslövs kommun föreslår inför nästa kommunstyrelsemöte att nämnden för arbete och försörjning upphör från och med 1 januari 2019. Nämndens uppgifter lämnas över till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningsorganisationen ska anpassas till den politiska organisationen.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna bildar majoritet i Eslöv

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna bildar majoritet i Eslöv

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 13:30 CEST

​Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har idag kommit överens om att bilda gemensam majoritet i Eslövs kommun under kommande mandatperiod.

Pressinbjudan 3/10 kl 14.00 Medborgarhuset i Eslöv: Unik satsning på samarbete skola–näringsliv

Pressinbjudan 3/10 kl 14.00 Medborgarhuset i Eslöv: Unik satsning på samarbete skola–näringsliv

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 11:00 CEST

Onsdagen den tredje oktober mellan klockan 14 till 18 kommer 400 åttondeklassare från hela Eslövs kommun att besöka 26 företag och organisationer i kommunen. Vi hälsar dig välkommen till Medborgarhuset i Eslöv klockan 14.00 då Staffan Taylor, multientreprenör och professionell drömmare, kickar igång Framtidsmötet – skola – näringsliv.

Samarbete för en inkluderande fritid

Samarbete för en inkluderande fritid

Pressmeddelanden   •   Jul 23, 2018 09:22 CEST

Länsstyrelsen har beviljat 725 000 kronor till projektet Min väg till engagemang i Eslöv. Projektet kommer att drivas tillsammans med Rädda Barnen och Skåneidrotten. Tanken med projektet är att det ska bli lättare för underrepresenterade grupper i föreningslivet att hitta vägar för att engagera sig, och de föreningar som vill arbeta inkluderande ska få stöd i sitt arbete.