Pressmeddelande -

Avgångselever i Eslöv får studera på vuxenutbildningen innan de fyllt 20 år

Elever folkbokförda i Eslövs kommun som i år går ut gymnasiet får möjlighet att studera inom kommunal vuxenutbildning redan till hösten, även om de då inte fyllt 20 år. Det gäller elever som behöver slutföra eller komplettera sin gymnasieutbildning.

Beslutet har fattats av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på grund av de speciella omständigheter som coronapandemin fört med sig.

Carl Engströmgymnasiet i Eslöv har satt in extra insatser som lovskolor, stödinsatser och extra personal för att underlätta för eleverna som haft fjärr- och distansundervisning de sista terminerna på gymnasiet.

Gäller till och med 30 maj 2022

För att ytterligare underlätta för eleverna att bli klara med sin gymnasieexamen får de nu möjlighet att söka till kommunal vuxenutbildning direkt efter gymnasieskolan.

Beslutet gäller från den 1 juni 2021 till och med den 30 maj 2022. Eleverna ska vara folkbokförda i Eslövs kommun och ha varit inskrivna i gymnasieskolans år 3 eller 4 läsåret 2020–2021.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • eslöv
  • omsorg & hjälp
  • utbildning & barnomsorg
  • kommun & politik
  • näringsliv & arbete

Regioner

  • Eslöv

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Presskontakt

Jörgen Larsson

Förvaltningschef Barn och Utbilding 0413-625 58

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38