Pressmeddelande -

Eslöv är nu en del av Glokala Sverige

Eslövs kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Eslövs kommun är en av dem.

– Det känns bra att Eslöv har kommit med i nätverket. Kommunerna är en viktig aktör i arbetet med Agenda 2030. Nätverket ger Eslövs kommun en extra skjuts i arbetet kring de globala målen som Sverige har antagit. Det är oftast på lokal nivå som vi tillsammans kan göra skillnad för hållbarheten. Genom detta samverkansprojekt får vi möjlighet att lättare ta till oss kunskap i vårt fortsatta arbete, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

82 kommuner antagna

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Underlättar Agenda 2030-arbetet

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Om Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

För frågor som rör projektet kontakta Svenska FN-förbundet.

  • Kontaktperson Eslövs kommun: folkhälsostrateg Susanne Abramsson, tfn 0413-620 46
  • Kontaktperson Svenska FN-förbundet: Pekka Johansson, pressekreterare, tfn 073-374 62 84
  • Kontaktperson Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Kerstin Blom-Bokliden, miljöexpert, tfn 070-606 41 93

Ämnen

  • Offentlig sektor

Kategorier

  • bygga bo & miljö
  • kommun & politik
  • hållbarhet
  • agenda 2030

Regioner

  • Eslöv

Eslöv är en populär bostadsort med cirka 33 500 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud.och många aktiva föreningar.

Presskontakt

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38