Pressmeddelande -

Eslöv är nu en nästan helt fossilbränslefri kommun

Målet att värma upp alla kommunens fastigheter utan fossila bränslen är nu uppnått. Eslövs kommun har också ökat andelen fossilbränslefria drivmedel och minskat sina utsläpp av växthusgaser, enligt en ny rapport.

– Vi är stolta över vad vi redan har uppnått i Eslöv. Nu ska vi tillsammans ta de sista, svåra stegen för att bli helt fossilbränslefria, säger miljöchef Erika Fjelkner.

Fossilbränslefria kommuner 2.0 syftar till att fasa ut fossilbränsle på fyra områden: el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor. I projektet arbetar Eslöv tillsammans med tio andra skånska kommuner mot det gemensamma målet att bli fossilbränslefria.

Positivt överraskad

Enligt årets rapport ”Nästan fossilbränslefria” är Eslöv en av de kommuner som kommit allra längst med arbetet under 2020.

– Jag är verkligen positivt överraskad över hur mycket projektet redan åstadkommit med hjälp av EU-stödet. På flera områden är vi nästan helt fossilbränslefria. Det visar att Eslövs kommun tänker framåt på våra barn och barnbarn, säger kommunens energi- och klimatrådgivare Johan Bogaert.

Eslöv ligger i topp

Sedan flera år tillbaka använder Eslövs kommun helt fossilbränslefri el. Förra året uppnåddes även en helt fossilbränslefri uppvärmning av kommunens fastigheter, mot 98 procent 2019.

– Eslöv är en av de kommuner i Skåne som kommit längst med att fasa ut fossila bränslen. Det är vi stolta över och det är bara möjligt tack vare insatser från politiker, medarbetare och medborgare, säger Johan Bogaert.

Tjänsteresorna har minskat

Under pandemiåret 2020 minskade kommunen sina flygresor med 50 procent och tågresorna med nästan 40 procent. Andelen fossilbränslefria resor är något lägre än tidigare år. Kommunens egna fordon körs till 89 procent på fossilbränslefritt bränsle.

I rapporten tittar man även på kommunernas utsläpp av växthusgaser från el, uppvärmning, drivmedel, tjänsteresor och färdtjänst. Enligt mätningen släpper Eslövs kommun ut cirka 80 kilo koldioxid per medarbetare i kommunen. Det är lägst av samtliga kommuner i projektet.

Låga utsläpp av växthusgaser

Ser man till verksamheternas fullständiga utsläpp av växthusgaser finns det mycket kvar att göra. Därför arbetar Eslövs kommun bland annat med att minska utsläppen från entreprenader, resor och livsmedel.

– För att fortsätta minska vår klimatpåverkan jobbar vi i projektet vidare främst med tre områden. Vi undersöker vilka arbetsmaskiner vi kan byta ut mot fossilbränslefria, vi minskar på flygresor och resor med privat bil i tjänsten, och vi arbetar vidare med att minska matsvinnet, berättar Johan Bogaert.

Rapporten ”Nästan Fossilbränslefria” beskriver hur elva skånska kommuner arbetar för att den kommunala verksamheten ska minska sina klimatutsläpp och bli fossilbränslefria. Rapporten är en del av det EU-finansierade projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 som drivs av Länsstyrelsen Skåne och Skånes Kommuner.

Kontaktperson i Eslövs kommun:

Johan Bogaert

Telefon: 0413–621 59

E-post: Johan.Bogaert@eslov.se

Kontaktpersoner i projektledningen:

Annica Owesson, projektledare, Skånes Kommuner

Telefon: 0728–85 49 25

E-post: annica.owesson@skaneskommuner.se

Eric Eliasson, projektledare, Länsstyrelsen Skåne

Telefon: 010–224 17 30

E-post: eric.eliasson@lansstyrelsen.se

Anna Bengtsson, projektledare, Länsstyrelsen Skåne

Telefon: 010–224 11 90

E-post: anna.bengtsson@lansstyrelsen.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • kommunstyrelsen eslöv
  • trafik, gator & parker
  • näringsliv & arbete
  • kommun & politik
  • bygga bo & miljö
  • eslöv

Regioner

  • Eslöv

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Presskontakt

Erika Fjelkner

Miljöchef 072–734 53 69

Relaterat innehåll