Skip to main content

Eslöv deltar i europeisk forskning för digitalt stöd till personer med demens

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2019 13:53 CEST

Connie Lethin och Agneta Malmgren Fänge, från Lunds Universitet, är ansvariga forskare för projektet i Sverige.

Som enda kommun i Sverige deltar Eslöv i ett europeiskt samverkansprojekt kring digitalt stöd till personer med demenssjukdom. Projektet Dem@entoring är ett samarbete med Lunds Universitet. Även EU-länderna Danmark, Grekland, Italien och Polen ingår i Dem@entoring.

Syftet med projektet, som leds av medicinska fakulteten, institutionen för hälsovetenskap på Lunds Universitet, är att utveckla och testa ett evidensbaserat, digitalt mentorprogram, e-mentorer, för stöd till personer med demenssjukdom och deras informella och formella vårdgivare.

– Eslöv satsar rejält på utveckling av demensvården med utbildningar, bredare organisation inom demensvården och nu senast genom att delta i det här projektet, säger Karin Ljung Åkesson, demenssjuksköterska i Eslövs kommun.

Forskning ger hopp

Inom demenssjukvården i Eslöv finns sedan en lång tid tillbaka ett samarbete med Lunds universitet och ett välfungerande kontaktnät med forskare inom demensområdet.

När frågan om deltagande i projektet kom var det därför enkelt för Eslöv att tacka ja.

– Jag arbetar mycket praktiskt med demensfrågor och ser forskningen som ett hopp om framtidens vård. Förhoppningen med projektet är att demensfrågorna synliggörs ännu mer i samhället, säger Karin Ljung Åkesson.

Fokusgrupperna intervjuas

Intervjuer kommer att genomföras med fokusgrupper bestående av personer med demensdiagnos, anhöriga som vårdar personer med demens samt personal med erfarenhet av att arbeta med personer med demens.

Deltagarna i fokusgrupperna kommer att intervjuas och få svara på frågor kring sitt behov i vardagliga vårdsituationer.

Kunskapen som genereras i intervjuerna kommer att utgöra en del av underlaget för att specificera innehållet i utbildningsprogrammet för e-mentor.

Resultaten kommer att presenteras i rapporter och vetenskapliga artiklar. Projektet pågår till mars 2021.

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har 33 500 invånare fördelade på stad, tolv tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.