Pressmeddelande -

Eslöv upp 24 platser i Svenskt Näringslivs företagsranking

Eslöv klättrar hela 24 placeringar på Svenskt Näringslivs företagsrankning och hamnar på plats 130 av Sveriges 290 kommuner.

Företagarna anser att tillgången till kompetens har förbättrats ordentligt och här klättrar Eslöv hela 181 placeringar och ligger därmed på plats 67 i landet. Även konkurrensen från kommunen och kommunens tillämpning av lagar och regler får bättre ranking än tidigare år.

– Genom att arbeta med näringslivsfrågor förvaltningsövergripande har förståelsen för företagens betydelse för att skapa tillväxt och välfärd i kommunen ökat, förklarar Lars Persson, näringslivschef. Bland annat utbildas nyanställda tjänstemän i att kunna utföra myndighetsutövning genom ett enkelt och snabbt förfarande.

En av flera mätningar

Svenskt Näringslivs ranking är en av flera mätningar som mäter attityden hos företagare. Tidigare i år hamnade Eslöv på topp 50 i hela Sverige i SKLs – Sveriges kommuner och landstings – mätning Löpande Insikt. Här mäts företagens nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning vid avslutade ärenden.

Svenskt Näringslivs ranking innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari – april 2019 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

– Det sammanfattande omdömet utgör två tredjedelar av det totala resultatet och här har vi aldrig tidigare fått så fina resultat, berättar Lars Persson.

Han och kollegan Kosovar Gashi, näringslivsstrateg i kommunen, är båda glada att det långsiktiga förvaltningsövergripande arbetet ger resultat, även om de såklart hade hoppats på en ännu större förflyttning.

– Vi arbetar hela tiden för att förbättra och förenkla för våra företag och vi upplever att dialogen med företagen har förbättrats. Vi har välbesökta näringslivsträffar, vi har precis lanserat en ny företagswebb som extra service till företagen och vi har nyligen arrangerat tre näringslivsdagar i samarbete med det lokala näringslivet och skolan, berättar Kosovar.

Något som däremot bekymrar är företagens upplevelse att såväl allmänhetens som medias och skolans attityder till företagande har försämrats.

– Det är ledsamt att vi tappat ranking på dessa viktiga områden, framförallt med tanke på det nära samarbete vi har med skolan och näringslivet, säger Kosovar, och berättar att kommunens satsning på den nyligen invigda Carl Engström-skolan förhoppningsvis ska utgöra en ny arena för möten mellan utbildning, näringsliv och arbete.

För mer information, kontakta Lars Persson, näringslivschef på telefon 072-188 54 94 eller via mail lars.persson2@eslov.se och läs mer på https://www.foretagsklimat.se/

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • eslöv
  • näringsliv & arbete
  • kommun & politik

Regioner

  • Eslöv

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har 33 500 invånare fördelade på stad, tolv tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Kontakter

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38