Gå direkt till innehåll
Lassana Ouattara är anställd i Eslövs kommun för att ta reda på hur eleverna kan förbättra sig i matte.
Lassana Ouattara är anställd i Eslövs kommun för att ta reda på hur eleverna kan förbättra sig i matte.

Pressmeddelande -

Eslövs elever ska bli bättre på matte

Eslövs kommun satsar på matematik och vill att eleverna ska bli bättre. Därför har kommunen anställt en matematikutredare som ska undersöka hur matematikundervisningen ser ut och hur den kan förbättras.

Elevernas måluppfyllelse i matematik har under flera år varit lägre än i övriga ämnen. Det gäller inte bara i Eslöv utan ämnet matematik sticker ut negativt i hela Sverige.

Eslövs resultat i matematik ligger i linje med hur det ser ut i riket, men Eslövs kommun vill att eleverna ska prestera bättre än så.

En anställd matematikutredare

Hösten 2018 genomfördes en mindre kartläggning av matematik-undervisningen som kom fram till att det behövdes en mer djupgående analys i kommunens grundskolor.

Så våren 2019 anställdes utredaren Lassana Ouattara vars uppdrag är att kartlägga matematikundervisningen i årskurs F-9 och ge förslag på vilka insatser som behövs för att höja måluppfyllelsen i ämnet.

Rapport i halvtid

Så här halvvägs i granskningen har matematikutredaren lämnat en halvtidsrapport där det framkommer både brister och goda resultat. Kartläggningen har gjorts genom klassrumsbesök, intervjuer och enkäter för rektorer, lärare och elever.

Utredningen visar att många pedagoger tycker att elevernas bristande förkunskaper är den största orsaken till att de har svårt med matten. En annan orsak kan vara att det sker mycket traditionell undervisning som bygger på mekaniskt räknande till bekostnad av förståelse. Även elevernas bristande motivation kan spela en roll, speciellt om de tappar intresset redan i tidig ålder.

Olika modeller av matteundervisning ska testas

Nu inleds den andra delen av kartläggningen där några olika varianter av matematikundervisning ska testas. Olika lärare ska undervisa enligt olika modeller där målet är att undersöka vilken som fungerar bäst. Några grupper ska också undersöka vilken effekt digitala läromedel har.

Slutrapport under våren 2021

Den slutgiltiga rapporten ska presenteras i januari 2021. Då kommer resultaten av testundervisningarna att redovisas.

I rapporten kommer även den fullständiga analysen av matematikutredningen samt förslag till hur Eslövs grundskolor kan bli bättre inom matematik.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Eslöv – i hjärtat av Skåne – har 33 500 invånare fördelade på stad, elva tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Presskontakt

Jörgen Larsson

Jörgen Larsson

Förvaltningschef Barn och Utbilding 0413-625 58
Marie Carlberg

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58
Ann-Charlott Engström

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38

Välkommen till Eslövs kommun!

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Eslövs kommun
Gröna torg 2, 241 31 Eslöv
241 80 Eslöv