Pressmeddelande -

Eslövs kommun tar integrationsarbetet till en ny nivå

På en presskonferens den 6 mars presenterar Länsstyrelsen Skåne – i samarbete med WHO – en ny och beprövad modell för snabbare integration. Nyanlända i Eslövs kommun har deltagit i den nya modellen, som nu kan komma att spridas internationellt.

Eslövs kommun är en av två pilotkommuner i Skåne som dessutom beslutat att ingå i ytterligare fördjupning av arbetet för snabbare integration. För att öka målgruppens hälsa och effektivisera etableringen kommer de lokala resurserna i Eslöv under 2020 att förstärkas kring psykisk ohälsa och föräldraskapsstöd.

Läs mer om satsningen som Eslövs kommun står inför i bifogad fil MILSA och SO 2020.

Kontaktperson Eslövs kommun: Annie Niubó, utvecklingsstrateg (deltar på presskonferensen i Köpenhamn), tfn 0413-620 36, annie.niubo@eslov.se

Bakgrund

En av de stora utmaningarna i Europa handlar om hur integrationsprocesser kan bli effektivare. Hur nyanlända snabbare kommer i jobb och blir en del av sina nya samhällen. Hälsa och tillit visar sig vara nyckeln till effektivare integration i det nya landet.

På pressträffen presenteras en ny och evidensbaserad och kvalitetssäkrad modell som kortar integrationsresan och samtidigt förbättrar nyanländas hälsa och tillit till det nya landet. Modellen används nu i flera svenska kommuner men kan bli internationell och på så sätt skapa stora globala samhällsvinster.

Läs mer i pressmeddelandet från Länsstyrelsen Skåne http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsenskane/pressreleases/pressinbjudan-snabbare-integration-ny-modell-loeser-global-utmaning-2978403


Ämnen

  • Offentlig sektor

Kategorier

  • integration
  • eslövs kommun
  • eslöv
  • kommun & politik

Regioner

  • Eslöv

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har 33 500 invånare fördelade på stad, elva tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Presskontakt

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38