Pressmeddelande -

Eslövs kommunens service till företagare förbättrades 2020

Eslöv är bland de tio bästa kommunerna i Skåne på service till sina företagare visar mätningen Löpande insikt. Bäst betyg får Eslöv för sin bygglovshantering – plats 17 i Sverige.

Löpande Insikt är SKR:s övergripande undersökning som följer upp hur kommuners service gentemot företagare utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Undersökningen är ett redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten.

Topp tio i Skåne

Resultatet för Eslövs kommun 2020 visar att Eslöv har förbättrat sitt sammanlagda index med 10 enheter, från 66 år 2019 till 76 år 2020. Detta är 2 enheter högre jämfört med genomsnittet för samtliga 173 deltagande kommuner. Resultatet ger Eslöv en topp 10-placering i Skåne och plats 65 bland de medverkande kommunerna.

– Våra företagare är en förutsättning för kommunens tillväxtarbete och förbättringar av vårt företagsklimat är därför ett prioriterat område. Jag är stolt och glad över att vi tillhör den bästa tredjedelen av Skånes kommuner, men vi ska bli bättre än så, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bäst på bemötande

Högst omdöme ges Bemötande, med ett index på 81. Samtliga serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet – har ett index mellan 77 och 81.

– Bygglovsavdelningens mycket goda resultat, som är långt över genomsnittet för Sveriges kommuner, är resultatet av ett hårt och målinriktat arbete. Det är mycket glädjande att vi på de här området är bland de bästa i Sverige, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Bäst Nöjd-Kund-Index får Bygglov med 80, jämfört med 66 för Sverige som helhet. Högst omdöme ges Effektivitet, med ett index på 85. Samtliga serviceområden inom bygglov har ett index mellan 80 och 85. Det ger Eslöv plats 17 i Sverige.

Följer upp med vykortsmätningar

Livsmedelskontroll minskar 3 enheter till 73 jämfört med 76 år 2019.

– Inom förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad genomför vi löpande så kallade vykortsmätningar för att följa upp vår handläggning. Dessa mätningar avseende handläggning av bygglov och ärenden kopplade till miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll visar på att vi har en hög andel företagare som är nöjda med vår handläggning. Resultatet från Löpande insikt visar på samma resultat. Självklart är jag mycket stolt över resultatet och förbättringen jämfört med föregående år. Orsaken till förändringen avseende livsmedelskontroll kommer vi självklart att undersöka närmare vad den kan bero på, säger Dave Borg, förvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad.

Svaren inom myndighetsområdena markupplåtelse och miljö- och hälsoskydd särredovisas inte i årets mätning på grund av för få svar. Däremot vägs svaren inom områdena samman till det sammanfattande resultatet.

Svarsfrekvensen i Löpande insikt uppgår till 56 procent. Det är en tillräckligt god nivå för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • eslöv
  • kommun & politik
  • trafik, gator & parker
  • näringsliv & arbete
  • bygga bo & miljö
  • kommunstyrelsen eslöv

Regioner

  • Eslöv

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Kontakter

Dave Borg

Förvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58