Pressmeddelande -

Invånarna på landsbygden bestämmer hur Eslövs kommun ska satsa 1,5 miljoner kronor

Nu får kommuninvånarna på landsbygden i Eslövs kommun återigen direkt inflytande över hur den egna byn ska utvecklas. Den här gången är det invånarna i Gårdstånga, Flyinge och Harlösa som oavsett ålder kan lämna förslag och rösta på vad som ska göras.

Senast den 25 juni ska förslagen vara inne via kommunens digitala dialogportal.

1,5 miljoner kronor har kommunen avsatt till investeringsprojekt i Gårdstånga, Flyinge och Harlösa 2021. 

Varje projekt finansieras med som mest 500 000 kronor. Det ska vara något bestående som utvecklas. Det går alltså inte att söka bidrag till evenemang och liknande.

Tidigare har projektet genomförts i Hurva, Kungshult och Löberöd. Över tusen personer var med och röstade fram de vinnande förslagen som innebär att bland annat en hundrastplats i Löberöd och utegym i Hurva och Kungshult blir verklighet.

Alla kan lämna flera förslag

Alla som bor i ansökningsområdet får vara med och först lämna förslag och sedan rösta fram vilka projekt som ska genomföras. Var och en kan lämna hur många förslag som helst och varje person har sedan tre röster att fördela på förslagen.

I dagarna får alla i området brev med information om hur processen går till.

Speciell inbjudan till barn och unga

För att få med barnens och ungdomarnas perspektiv uppmanas de speciellt via sina skolor och förskolor att bidra med förslag på projekt på sina hemorter.

Efter den 25 juni ska alla inkomna förslag gås igenom och bearbetas. Mellan den 20 augusti och 6 september kommer sedan de som bor i Flyinge, Gårdstånga eller Harlösa att kunna rösta på sina favoritförslag och de projekt som får flest röster blir verklighet.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Framtidsarenan

Kategorier

  • uppleva & göra
  • kultur & fritid
  • eslöv
  • kommun & politik
  • idrott & föreningsliv
  • kommunstyrelsen eslöv
  • bygga bo & miljö
  • trafik, gator & parker

Regioner

  • Eslöv

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Presskontakt

Johan Andersson

Kommunstyrelsens ordförande 073-098 23 23

Catharina Malmborg

Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande 0413-620 15

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38

Relaterat innehåll