Gå direkt till innehåll
Årets medborgarlöften har som huvudsakliga mål att alla som bor, verkar och vistas i Eslövs kommun ska känna sig trygga ute på kvällen och att ungdomsvåldet i kommunen ska minska.
Årets medborgarlöften har som huvudsakliga mål att alla som bor, verkar och vistas i Eslövs kommun ska känna sig trygga ute på kvällen och att ungdomsvåldet i kommunen ska minska.

Pressmeddelande -

Polisen och Eslövs kommun undertecknar nya medborgarlöften onsdag 15 juni kl. 14.30

Välkommen att vara med på Stora torg i Eslöv onsdag den 15 juni kl. 14.30 när Eslövs kommun och lokalpolisområde Eslöv undertecknar nya medborgarlöften för 2022. 

Deltar gör tf. lokalpolisområdeschef Thomas Levén, kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S), första vice ordförande Catharina Malmborg (M) och kommundirektör Eva Hallberg.

Medborgarlöftena riktar sig till medborgarna. Syftet är att skapa ökad trygghet och minskad brottslighet. De nya löftena utgår från polisens trygghetsmätning, trygghetsvandringar och den lägesbild som Eslövs kommun har tagit fram.

Alla ska känna sig trygga

I arbetet har även samverkansgruppen örat mot marken deltagit. I örat mot marken ingår bland annat polisen, räddningstjänsten representanter från kommunens olika förvaltningar och fastighetsägare. Gruppen träffas regelbundet för att få en gemensam bild av läget i Eslövs kommun.

Årets medborgarlöften har som huvudsakliga mål att alla som bor, verkar och vistas i Eslövs kommun ska känna sig trygga ute på kvällen och att ungdomsvåldet i kommunen ska minska.

Polisen och Eslövs kommun lovar att:

  • Tillsammans med bostadsbolagen Eslövs Bostads AB, HSB och Brinova arbeta för en lokal grannsamverkan i kommunens bostadsområden i syfte att uppnå en ökad trygghet
  • Genomföra riktade insatser mot trafikrelaterade problem enligt den lägesbild som tagits fram, samt även i den löpande verksamheten med ett antal av minst 40 insatser per år.
  • Arrangera och bjuda in till trygghetsvandringar på prioriterade orter/platser utifrån bland annat resultatet av polisens trygghetsmätning 2021. Minst två trygghetsvandring ska genomföras under året.
  • Arbeta uppsökande, kontaktskapande och bygga relationer med barn och ungdomar genom bland annat riskzonssamtal och samverkan med Gasverket.
  • Utveckla samverkansformerna mellan polis och kommun för att stärka det drogförebyggande arbetet med ett särskilt fokus på nya brukare av narkotika under 18 år.
  • Fortsätta att arbeta med och utveckla den gemensamma lokala lägesbilden genom Örat mot marken.
  • Synlig uniformerad polis finns inom stadskärnan i syfte att arbeta kontaktskapande.
  • Skicka in en ansökan om permanent kameraövervakning i centrala Eslöv.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Presskontakt

Johan Andersson

Johan Andersson

Kommunstyrelsens ordförande 073-098 23 23
Marie Carlberg

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58
Ann-Charlott Engström

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38

Välkommen till Eslövs kommun!

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Eslövs kommun
Gröna torg 2, 241 31 Eslöv
241 80 Eslöv