Pressmeddelande -

Säkrare vård och omsorg med digitala signeringslistor

Eslövs kommun inför nu digital signeringslista. Detta innebär en ökad patientsäkerhet och en stor kvalitetshöjning för personer som har hjälp av kommunen med hälso- och sjukvårdsinsatser.

Signeringslistan är till för att personal genom en personlig signering ska visa att en hälso- och sjukvårdsinsats är utförd. Vanligast är att medarbetaren bara signerar när hen har gett en patient ett läkemedel. Den digitala signeringen omfattar istället alla hälso- och sjukvårdsinsatser som ordinerats av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut.

Signering i realtid

Fram tills nu signeras alla ordinationer på papper som samlas in av legitimerad personal en gång per månad. Genom att personalen snart kan signera digitalt via mobiltelefon och surfplatta sker all signering i realtid. Om någon skulle glömma att ge en dos läkemedel till en patient larmar systemet. Felet kan då rättas till omgående.

– Genom ett digitalt signeringssystem säkrar vi upp att alla patienter får den hälso- och sjukvårdsinsats de är ordinerade, att de får insatsen i rätt tid och att insatsen utförs av den personal som har utbildning för att utföra insatsen, säger Pia Arndorff, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Eslövs kommun.

Full drift i maj

Just nu pågår utbildningsinsatser för hälso- och sjukvårdspersonal för fullt. Införande av digitala signeringslistor kommer att påbörjas under februari-mars. Verksamhetsområdet för vård- och omsorgsboende kommer först, därefter ordinärt boende och avslutningsvis funktionsnedsättning. I maj planeras systemet att vara i full drift för alla med hälso- och sjukvårdsinsatser i hela Eslövs kommun.

För mer information, kontakta Pia Arndorff, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Eslövs kommun, tfn 0413-621 02 och 070-141 08 63.

Ämnen

  • Offentlig sektor

Kategorier

  • kommun & politik
  • omsorg & hjälp

Regioner

  • Eslöv

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har 33 500 invånare. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud.och många aktiva föreningar.

Presskontakt

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38