Pressinbjudan - Norrbotten och Västerbotten lämpliga som marknadsplats för gröna produkter

Tid 12 November 2008 12:00 – 12:30

Plats Stiftsgården i Skellefteå

Nya kvalificerade produkter av rester från gummi, plast och träfiber till krävande kunder som t ex bilindustrin. Det kan ge ny tillverkning för näringslivet i regionen på sikt. Det är exempel på vad projekt ”regional framsyn” arbetar med just nu. Projektet, som är ett samarbete mellan universiteten i norr, arbetar både kort och långsiktigt. Välkommen till pressträff och få mer detaljer om detta.

Kategorier

  • face out mediabyrå
  • luleå tekniska universitet
  • framsyn

Relaterat innehåll