Pressmeddelande -

Grön investeringsfond för Norrbotten och Västerbotten

Magnus Eliasson tilltänkt VD för den gröna investeringsfonden, Thomas Fägerman, Ragn-Sells, Åke Paulsson, VD Rerub AB, Peter Heydebreck, Inno Group och expert på arbetsättet "framsyn" och Annika Eriksson länsordförande för Miljöpartiet i Norrbotten.

När projekt "regional framsyn" hade två visionsdagar i Skellefteå i veckan togs viktiga steg mot ett framtida grönt näringsliv. Några viktiga faktorer identifierades och man startade arbete med att utveckla en ny form av finansiering, stöd för grön upphandling och en mötesplats för grönt näringsliv.

Detta är ett konkret och ett närliggande resultat av det kort- och långsiktiga arbete som aktörerna inom projekt regional framsyn bedriver. Regional framsyn är ett av 6 delprojekt i DARE som i sin tur är en arena för forskning och entreprenörskap och ett samarbete mellan Luleås och Umeås universitet.

Kreativt arbetssätt

Under visionsdagarna i Skellefteå samlades företagare, forskare och politiker för att hitta lösningar på framtidsproblem. Mötet är andra etappen i regional framsyn, med ett strukturerat och kreativt arbetssätt. Där identifierades bland annat olika framgångsfaktorer och med det som grund lades ett antal konkreta förslag fram. Styrkan med arbetssättet framsyn är dels den samlade kompetens som deltagarna representerar och dels att de går in i projektet med inställningen att ger man något så får man också något tillbaka.

Grön investeringsfond

Temat för visionsdagarna i Skellefteå var "marknadsplats för gröna produkter i Norrbotten och Västerbotten". Innovationer för att ta fram gröna alternativ till konventionella produkter var ett konkret ämne som diskuterades.

- De svenska stödformer som finns idag fungerar inte för detta, säger en av deltagarna Åke Paulsson, VD för ReRub AB.

Han äger och driver ett företag som bland annat tillverkar ekologiska gummiprodukter av pulver från nermalda bildäck. Råvara finns det gott om och idéer hur den kan förädlas likaså. Men bristen på riskvilligt kapital och en medveten "grön" profil vid upphandling, saknas, vilket blev tydligt i diskussionen under visionsdagarna. Ett konkret förslag som lades fram var att utveckla en investeringsfond som kan stödja grön produktutveckling i hela utvecklingsprocessen. Tilltänkt VD för den nya fonden är Magnus Eliasson som idag arbetar vid Arctic Asset Management i Luleå.

- Vi kommer att börja söka kapital så fort det är möjligt, säger han.

Miljödriven marknad

Men det räcker inte att skapa en fond och kapital, det måste också skapas en miljödriven marknad som efterfrågar produkterna. Därför är det viktigt att privat och offentlig upphandling sker på ett medvetet sätt med inriktning mot miljö, anser Tomas Fägerman som arbetar vid Ragn-Sells, ett av Sveriges ledande miljö- och återvinningsföretag.

- Frågorna måste upp i varje enskilt upphandlingsfall och vi måste hitta enkla användbara verktyg för att värdera olika faktorer och på så vis hitta miljönyttan, säger han.

För mer information kontakta;

Leif Nyberg

070 - 395 7703

faceout@telia.com

Ämnen

  • Finans

Kategorier

  • face out mediabyrå
  • framsyn
  • luleå tekniska universitet
  • grön investeringsfond

Regioner

  • Skåne

Face Out skapar nyhetsflöde till din webb. Ett kontinueligt flöde behövs. En "död" webb får färre besökare. Jag hjälper dig arrangera pressträffar och att skriva pressmeddelanden samt leverera texter med foto, m. m. Face Out har mångårig erfarenhet av arbete inom media och information från public service och universitet.

Relaterat innehåll