Gå direkt till innehåll
Ani, kaffeodlare på det Fairtrade-certifierade kooperativet Kopepi Ketiara i Indonesien. Foto: Nathalie Bertrams
Ani, kaffeodlare på det Fairtrade-certifierade kooperativet Kopepi Ketiara i Indonesien. Foto: Nathalie Bertrams

Blogginlägg -

Fairtrade ger kaffeodlare trygghet på osäker marknad

Kaffeodlare möter stora utmaningar i en ständigt ostadig kaffemarknad. Dessutom påverkar klimatförändringarna kaffets framtid mer än du kanske trott; många av dagens kaffeodlingar riskerar att slås ut runt år 2050.För att vi ska nå målet med en hållbar framtid uppmanar Fairtrade konsumenter att påverka kaffeodlarnas framtid i en positiv riktning genom att välja Fairtrade-märkt kaffe.

En global råvara

Kaffe är en viktig global råvara och en mycket värdefull exportvara från länder med utbredd fattigdom. Mer än 120 miljoner människor i över 70 länder är beroende av försörjningen från kaffeproduktionen. Det mesta av världens kaffebönor odlas inom familjejordbruk på landsbygden i länder med utbredd fattigdom. Kaffet säljs sedan vidare till olika mellanhänder. Mellanhänderna i sin tur säljer ofta kaffet på stora kaffeauktioner där många stora internationella företag handlar.

Världsmarknadspriset ständigt varierande

Den ekonomiska osäkerheten för odlarna är ett av de största problemen. Världsmarknadspriset för kaffe varierar mycket och ibland ligger råvarupriset för kaffe till och med en bra bit under vad det kostar för odlarna att producera kaffet.

Handelskedjan för kaffe är lång och svårspårad och odlarna har därför svårt att hävda sina intressen på marknaden – deras del i vinsten är mycket liten. Det är dock svårt för många av odlarna att på egen hand ställa om sin produktion till något mer ekonomiskt lönsamt då kaffeodlingen många gånger handlar om långvariga familjetraditioner, bristande kunskap om alternativa försörjningsmöjligheter samt ekonomiska hinder.

Klimatförändringarna hotar framtidens kaffe

Under senare år har även klimatförändringarna påverkat kaffeodlarna på ett mycket märkbart sätt. Många av dagens kaffeodlingar kan slås ut runt år 2050, på grund av ett torrare och varmare klimat. En del odlare kan inte se en framtid i att odla kaffe och tvingas lämna sin gård i jakten på en alternativ inkomst. Det finns därmed en risk för framtida kaffebrist.

Fairtrade ger ekonomisk grund och verktyg för att möta klimatförändringarna

Därför behöver kaffeodlarna stöd i att anpassa sig till en allt varmare värld med utmaningar såväl i klimat som i en osäker marknad. Det är viktigt att odlarna ges möjlighet att investera i åtgärder som skyddar närmiljön, hantera konsekvenserna av klimatförändringarna och minska sin egen klimatpåverkan.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Agnes Hellström

Agnes Hellström

Presskontakt Pressansvarig 073 756 28 42

Relaterat innehåll

Fairtrade – för en mer hållbar världshandel

Fairtrade är en aktör för en mer hållbar världshandel och en internationell certifiering av råvaror odlade i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär bland annat en bättre betalning till odlaren och krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Läs mer på www.fairtrade.se

Fairtrade Sverige
Åsögatan 119
116 24 Stockholm