Nyhet -

Familjeterapeuterna Syd i Eksjö på småländska höglandet hälsar familjerådgivare Pernilla Jennervall välkommen.

Jag är socionomutbildad, klar 1995, och har arbetat med samtal/terapier på olika sätt sedan dess; kurator inom sjukvårdens olika kliniker; inom elevhälsan; inom öppenpsykiatrin och på ungdomsmottagning. Inom elevhälsan och psykiatrin arbetade jag också med att göra NP-utredningar. Min grundläggande psykoterapiutbildning har jag gått på SAPU i Stockholm. Den var integrativ vilket innebär att jag har både KBT-, affektfokuserad- och relationell inriktning. Dec 2012 var jag färdig med den.

I arbetet har jag fått möta människor, helt olika varandra sinsemellan, och med olika slags problematik. I elevhälsan och på ungdomsmottagning handlar det om unga människor och deras föräldrar. Människor på väg ut i livet med allt vad det innebär av existensiella frågor som krockar med de privata funderingarna kring självet och kroppen. Om jag möter ett par inom mödravården som väntar barn är oron och frågorna andra. Och de människor som jag får möta inom psykiatrin kan ha många år av stort hjälpbehov i bagaget.

Det som är gemensamt för alla dessa samtal är viljan till att förändra något i sitt liv och tron på att samtal kan innebära en sådan förändring. Min ingång är att med stor varsamhet och respekt följa en människa en bit på dennes väg och skapa ett sånt klimat i samtalsrummet att den människan vågar ställa sina svåra frågor. För att kunna det måste den som kommer till mig känna sig trygg. Därför arbetar jag mycket med att skapa ett sånt samtalsklimat. Det gör jag mycket öppet tillsammans med den som kommer.

Jag har ett stort intresse för den roll anknytningen spelar för människor och också hur människor kan lära känna sina affekter och hantera alla dessa utan att bli rädd. I början av en samtalskontakt gör vi alltid upp om hur vi ska arbeta tillsammans. Allt för att tryggheten ska bli så stor som möjligt. Den är avgörande vid samtal som ska leda till förändring.

Välkommen att ta kontakt med mig!

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping

Kontakter

Johan Hagström

Presskontakt Verksamhetschef Handledning & Utbildning +46768465278

Joanna Knuhtsen

Presskontakt Beteendevetare Råd & stöd samtal, Marknadsansvarig & Personal +46(0)4078211

Vera Holmlund

Presskontakt Marknadsansvarig och administratör

Relaterat innehåll