Pressmeddelande -

FAO:s matprisindex sjönk i oktober

Livsmedelstillgången ökar och läget är fortsatt osäkert i världsekonomin

FAO:s matprisindex låg i oktober på 216 punkter, den lägsta nivån på elva månader. Nedgången sedan september är nio punkter, motsvarande fyra procent. Priserna ligger trots det på en högre nivå än förra året och förblir mycket rörliga (volatila), säger FAO.

Bakom nedgången ligger sjunkande världsmarknadspriser på spannmål, oljor, socker och mjölkprodukter. Köttpriserna sjönk minst. Jämfört med motsvarande period förra året, är prisindexet för oktober fortfarande fem procent högre.

En förväntad ökning av tillgången på flera varor, i kombination med det osäkra läget i världsekonomin, pressar ned de internationella livsmedelspriserna. Detta vägs dock till viss del upp av en fortsatt stark efterfrågan i tillväxtekonomierna.

Lägre än den senaste tidens pristoppar

Enligt FAO:s halvårsrapport Food Outlook, som också publiceras idag, förväntas priserna på de flesta jordbruksvaror under de närmaste månaderna hålla sig lägre än vid de senaste pristopparna. Rapporten beskriver och analyserar utvecklingen på världsmarknaden för livsmedel och foder.

Spannmålsskörden förväntas bli rekordstor 2011. Food Outlook beräknar att produktionen av spannmål kommer nå 2 325 miljoner ton, vilket är 3,7 procent högre än föregående år. Uppgången innefattar en sexprocentig ökning av veteproduktionen, 2,6 procent för fodersäd och 3,4 procent för ris. Rekordskörden gör att priserna väntas bli relativt stabila och förhållandevis låga, långt in på år 2012. Globalt sett väntas den årliga spannmålskonsumtionen stiga i takt med befolkningstillväxten, medan den individuella konsumtionen ligger kvar på 153 kg per person.

Spannmålsprisindex

De internationella spannmålspriserna har sjunkit de senaste månaderna. FAO:s spannmålsprisindex registrerade en ny lägstanivå för de senaste elva månaderna på 232 punkter i oktober. Dock förblir priserna i genomsnitt fem procent högre än förgående års redan höga nivå.

De allvarliga översvämningarna i Thailand har påverkat utsikterna för risproduktionen i landet. Så här långt är dock inverkan på den internationella marknaden begränsad på grund av höga lagernivåer.

En god tillgång på socker i världen har pressat ned sockerpriserna sedan juni. Ökad tillgång på mejeriprodukter, hög produktion av palmolja och rekordstora skördar av solrosfrön har på samma sätt pressat ned priserna på oljor och mejeriprodukter de senaste månaderna.

Enligt Food Outlook följer livsmedelspriserna de instabila finans- och aktiemarknaderna och förblir generellt sett extremt volatila. ”Växelkursfluktuationer och osäkerhet på energimarknaden bidrar också till kraftiga prissvängningar på jordbruksmarknaden”, säger FAO:s spannmålsanalytiker Abdolreza Abbassian.

Importkostnader

Höga livsmedelspriser ökar påfrestningarna för de minst utvecklade länderna (LDCs). Enligt rapporten har deras importkostnader ökat med nästan en tredjedel jämfört med förra året. Den sammanlagda kostnaden för enskilda länders livsmedelsimport förväntas nå 1,3 biljoner dollar i år.

Världens spannmålslager beräknas öka med 3,3 procent från deras nedskrivna ursprungsnivåer. I slutet av säsongen 2012 förväntas de ligga på 507 miljoner ton. Lagernivån efter konsumtion (stocks-to-use ratio) i världen för 2011/12 beräknas närma sig 22 procent, vilket endast är en marginell uppgång sedan 2010/11.

AMIS - system för förbättrad information och transparens

I den senaste utgåvan av Food Outlook ingår ett kapitel om det nya informationssystemet för jordbruksmarknaden (AMIS). Sekretariatet etablerades av G20 länderna tidigare i år och är förlagt till FAO:s högkvarter i Rom.

AMIS drivs av en samarbetsgrupp bestående av nio internationella organisationer (FAO, IFAD, OECD, UNCTAD, WFP, Världsbanken, WTO, IFPRI och FN:s ledningsgrupp för den globala matkrisen). Systemet har kapacitet att samla in, analysera och distribuera information både om den nuvarande och framtida situationen på livsmedelsmarknaden och om olika livsmedelspolicyer.

I AMIS ingår, utöver samarbetsgruppen, ytterligare två partners; Globala gruppen för livsmedelsmarknadsinformation och Forumet för snabba svarsåtgärder. Den förstnämnda gruppen har som uppgift att samla in och analysera information om livsmedelsmarknaden, medan den sistnämnda fokuserar på policyåtgärder.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO Norden

Halvårsrapporten: Food Outlook November 2011

FAO:s matprisindex

FAO:s förebyggande varningssystem (GIEWS)

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • livsmedelspriser
 • livsmedelsprisindex
 • matprisindex
 • prisindex
 • jordbruk
 • fao
 • livsmedelsmarknaden
 • food outlook
 • spannmålspriser
 • spannmål
 • spannmålsproduktion
 • lagernivå
 • amis

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll