Pressmeddelande -

Livsmedelspriserna i stort sätt oförändrade

Spannmålskörden beräknas nå rekordnivå

FAO:s matsprisindex förblev i stort sett oförändrat sedan oktober. Index ligger nu på 215 punkter, vilket är 23 punkter eller tio procent under den hittills högsta nivån som noterades i februari 2011. Det är dock två punkter, eller en procent, lägre än i november förra året.

Priserna på spannmål, en av huvudgrupperna i FAO:s matprisindex, föll med tre punkter sedan oktober, vilket motsvarar en procent. Tillbakagången beror till stor del på att vetepriserna gick ner med tre procent, medan rispriserna endast sjönk marginellt. Priserna på fodersäd låg i stort sett stilla. I jämförelse med november 2010, har dock spannmålsprisindex ökat med sex punkter.

En bidragande orsak till spannmålsprisernas senaste nedgång är en betydande uppskrivning av spannmålsprognosen 2011/2012. Anledningen är att skördeutsikterna ser ljusare ut i Ryssland och vissa asiatiska länder, samt att de ryska lagernivåerna är högre än förväntat. Andra faktorer som påverkar är de försämrade utsikterna för världsekonomin och en starkare amerikansk dollar. Detta är några av huvudpunkterna FAO:s kvartalsrapport, Skördeutsikter och livsmedelssituationen, som publiceras idag.

Rekordnivåer i spannmålsproduktionen

Rapporten bekräftar en ny rekordnivå för världens spannmålsproduktion på 2 323 miljoner ton under 2011. Även om nivån är något lägre än vad som förutsågs i oktober, motsvarar den en 3,5-procentig ökning sedan 2010. Vid den här skördenivån förväntas 2011 års skörd täcka den uppskattade ökningen av spannmålsanvändningen under 2011/12. Dessutom bör den kunna fylla på världens spannmålslager, säger rapporten.

Bland enskilda spannmålssorter beräknas avkastningen på vete öka med 6,5 procent, medan prognosen för fodersäd och ris sänktes något på grund av en nedjustering av majsskörden i USA och försämrade utsikter för risskörden i Indonesien.

Djurfoderanvändning och lager ökar

Den totala spannmålsanvändningen beräknas till 2 310 ton för säsongen 2011/2012, vilket är 1,8 procent högre än 2010/2011. En viktig faktor är den kraftiga ökningen på åtta procent i användningen av vete för djurfoder. Detta förklaras av det jämförelsevis låga vetepriset i förhållande till annan fodersäd, framförallt majs.

Enligt rapporten har prognosen för världens spannmålslager vid slutet av säsongen 2012 skrivits upp med nästan fem miljoner ton, till 511 miljoner ton, sedan oktober. Det innebär att spannmålslagernivån kommer vara 10 miljoner ton högre än förra året. Lagernivån efter konsumtion i världen (stocks-to-use ratio) skulle då öka något och hamna på 22 procent.

Rapporten, Skördeutsikter och livsmedelssituationen, fokuserar på förändringar som påverkar livsmedelssituationen i låginkomstländerna, särskilt de som har ett livsmedelsunderskott (LIFDCs). Då dessa länder sannolikt kommer behöva öka sin import, beräknas deras sammanlagda importkostnader för säsongen 2011/2012 nå rekordnivån 33 miljarder dollar, en ökning med 3,4 procent sedan 2010/2012.

Särskilt hungerdrabbade områden

Rapporten går också igenom läget för de områden i världen som lider av osäker livsmedelsförsörjning. Hungersituationen i Somalia förväntas fortsätta att vara kritiskt i de torkdrabbade områdena fram till skörden i början av 2012. Detta trots att viss förbättring skett som följd av ett betydande humanitärt stöd och gynnsam nederbörd.

Hungersnöden förväntas hålla i sig i mellersta Shabelle, bland flyktingar i Afgoye och i Mogadishu. Den 18 november skrevs tillståndet ned, från hungersnöd (Famine) till kris (Emergency), i områdena Bay, Bakool och nedre Shabelle.

På Afrikas horn i sin helhet, är hungersituationen fortfarande kritisk för nära 18 miljoner människor i de områden som är värst drabbade av torkan. Bland de som är i behov av nödhjälp finns 4,6 miljoner i Etiopien, 4 miljoner respektive i Somalia och Sudan, 3,75 miljoner i Kenya, 1,5 miljoner i Sydsudan och 180 000 i Djibouti.

Oroligheter och oregelbunden nederbörd hotar livsmedelsförsörjningen

I Västafrika har jordbruksproduktionen i flera länder runt Sahel, bland annat Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger och Tchad, drabbats av oregelbunden nederbörd och allvarliga sjukdomsutbrott. Detta kan leda till prisstegringar och osäker livsmedelförsörjning.

I Mellanöstern har utdragna inre oroligheter i Syrien och Yemen påverkat handeln och utdelningen av hjälpsändningar, vilket begränsat tillgången på mat, särskilt för de mest utsatta hushållen.

FAO:s senaste uppskattningar visar att 33 länder runt om i världen behöver hjälp utifrån som ett resultat av förlorad skörd, konflikt eller osäkerhet, naturkatastrofer och höga inhemska livsmedelspriser.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO Norden

Skördeutsikter och livsmedelssituationen, december 2011

FAO:s matprisindex

FAO:s globala informations- och tidiga varningssystem (GIEWS)

Information om livsmedelssituationen i världen

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • ekonomisk kris
 • fao
 • hunger
 • jordbruk
 • matkrisen
 • tryggad tillgång till mat
 • matprisindex
 • höga livsmedelspriser
 • volatilitet
 • torka
 • somalia
 • afrkas horn
 • syrien
 • yemen
 • spannmål
 • majs
 • ris
 • usa
 • indonesien
 • ryssland
 • fodersäd

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll