Pressmeddelande -

Minskad hunger genom klimatsmart jordbruk

FAO:s generaldirektör betonar betydelsen av jord- och skogsbruk för att klara av klimatförändringen på FN:s klimatkonferens

Investeringar i låginkomstländernas jordbruk måste öka, inte bara för att minska antalet hungrande i världen idag, utan också för att säkra en framtida livsmedelsförsörjning i en värld med ett förändrat klimat, säger FAO:s generaldirektör Jacques Diouf på en presskonferens vid FN:s klimatkonferens i Cancun, Mexiko.

"Vi kommer inte att uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning om inte betydande investeringar till jordbrukssektorn för anpassning till klimatförändringen och katastrofförebyggande arbete görs”, säger Diouf.

Frågor kring tryggad livsmedelsförsörjning och klimatförändringen både kan och bör behandlas ihop. Genom en anpassning av jordbruket och brukande av metoder som är "klimatsmarta" kan vi eliminera världens hunger, menar han.

"Med klimatsmart menar vi ett jordbruk som på ett hållbart sätt ökar produktiviteten såväl som motståndskraften mot miljöpåverkan, samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar eller att atmosfäriskt kol binds i marken. Vi kan inte bortse från det faktum att jordbruket utgör en betydande källa till utsläpp av växthusgaser, säger Diouf.

FAO:s generaldirektör betonar att en mängd klimatsmarta metoder redan finns tillgängliga och används på vissa håll, dessa exempel skulle kunna implementeras ytterligare i låginkomstländerna. Detta belyses i en FAO rapport som presenterades inför konferensen i Cancún.

Jordens befolkning förväntas överstiga 9 miljarder människor år 2050. För att mätta denna växande befolkning kommer en ökning på omkring 70 procent av världens jordbruksproduktion att krävas.

Samtidigt förväntas klimatförändringen påverka jordbrukets produktivitet och inkomstförhållandena på landsbygden på flera sätt, särskilt i områden som redan idag saknar en tryggad livsmedelsförsörjning.

Reducera utsläppen från avskogning och skogsförstörelse

Hundratals miljoner människor på landsbygden är beroende av skogsbruk och trädjordbruk (agro-forestry) för sitt uppehälle, vilket utgör en god förutsättning för minskade utsläpp av växthusgaser, förstärka kolsänkor, förbättrade levnadsvillkor på landsbygden och en tryggad livsmedelsförsörjning, tillade Diouf.

"Den biofysiska potentialen som skogar har för att begränsa utsläppen uppskattas vara omkring 64 procent av utsläppen från skogsbrukssektorn, medan jordbrukssektorn uppskattningsvis tekniskt kan minska sina utsläpp med 83-91 procent”, sade han bland annat. Jordbrukets tekniska möjligheter att begränsa utsläpp innebär bland annat kolinlagring genom ändrade brukningsmetoder, skogsjordbruk och rehabilitering av förstörd mark.

Diouf framhöll de framsteg som gjorts när det gäller att minska utsläppen från avskogning och skogsförstörelse (REDD), en ansats som använder marknadsincitament för att minska utsläppen av växthusgaser från avskogning och skogsförstörelse. Höginkomstländer kompenserar för sina egna utsläpp genom att investera i REDD projekt i låginkomstländer.

Termen "REDD+" används för att beskriva arbetet som sträcker sig utöver arbetet med avskogning och skogsförstörelse och omfattar också bevarande, hållbart skogsbruk och förbättring av kolinlagring.

REDD+ kan årligen generera uppskattningsvis 30 - 100 miljarder US dollar i investeringar för låginkomstländerna.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO i Cancun

Live från Cancun: FAO:s blogg om klimatförändringen

Klimatsmarta jordbruk

Läs mer om klimatförändringen och livsmedel och jordbruk

Ämnen

 • Politik

Taggar

 • en tryggad livsmedelsförsörjning
 • jacques diouf
 • fao
 • jordbruk
 • skogsbruk
 • redd
 • redd +
 • klimatsmarta jordbruk
 • fao:s generaldirektör
 • klimatförändringen
 • fn:s klimatkonferens
 • cancun

Presskontakt

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterade nyheter